เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรพิเศษ

การเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรพิเศษ (Special Characters) มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าใจและการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในการเขียนประวัติศาสตร์ หรือเขียนเว็บไซต์ การใช้อักษรพิเศษจะช่วยให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหา

รู้จักอักษรพิเศษ

อักษรพิเศษ (Special Characters) เป็นอักษรที่ไม่ได้อยู่ในคีย์บอร์ดปกติ ซึ่งจะต้องใช้การกดปุ่มสัญลักษณ์หรือการพิมพ์โค้ดทางคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลอักษรพิเศษนั้นได้

1. เครื่องหมายจุลภาค ( )
เครื่องหมายจุลภาค (Comma) ใช้เพื่อแบ่งประโยค และยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของทศนิยมในค่าเงิน เช่น 1,500.00 บาท

2. เครื่องหมายจุด ( . )
เครื่องหมายจุด (Period) ใช้เป็นสัญลักษณ์ของทศนิยมในปริมาณสินค้า ราคา เป็นต้น

3. เครื่องหมายคอลอน ( : )
เครื่องหมายคอลอน (Colon) ใช้เพื่อแบ่งประโยค และใช้ในการแสดงช่วงของเวลา เช่น 12:00 น.

4. เครื่องหมายอัตโนมัติ ( ; )
เครื่องหมายอัตโนมัติ (Semicolon) ใช้เพื่อแบ่งประโยคยาวๆที่มีประโยคย่อยภายใน

5. เครื่องหมายคำถาม ( ? )
เครื่องหมายคำถาม (Question Mark) ใช้เพื่อสอบถาม ถามสิ่งที่ไม่เข้าใจ หรือเพื่อแสดงคำถาม

6. เครื่องหมายวรรคตอน ( ” ” )
เครื่องหมายวรรคตอน (Quotation Mark) ใช้เพื่อแสดงคำพูดของคนหรือตัวละคร หรือใช้ในการแสดงข้อความที่อยู่ภายในที่สอง เช่น “Hello World!”

7. เครื่องหมายชี้แจง ( – )
เครื่องหมายชี้แจง (Dash) ใช้เพื่อแบ่งประโยค ส่วนต่างๆของประโยค เช่น หุ้นไทย – หุ้นต่างประเทศ

FAQs

1. จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรพิเศษหรือไม่?

ตอบ: การเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรพิเศษเป็นเรื่องที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นในการเขียนเว็บไซต์, การเขียนอีเมล, หรือแม้กระทั่งเมื่อเขียนตัวอักษรอย่างถูกต้องและดี

2. อักษรพิเศษสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์บนหน้าเว็บไซต์ได้หรือไม่?

ตอบ: อักษรพิเศษสามารถใช้ได้บนหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากมีการใช้งานสัญลักษณ์หลายอย่างในการทำเว็บไซต์

3. อักษรพิเศษอะไรที่จำเป็นต้องใช้บ่อย?

ตอบ: อักษรพิเศษที่จำเป็นต้องใช้บ่อยสำหรับการเขียนเว็บไซต์คือ & (แอมแปร์แซนด์) สำหรับการเป็นส่วนประกอบของ URL รวมถึง < (มุมซ้าย) > (มุมขวา) สำหรับการแสดงรหัส HTML

4. หากทำการใช้อักษรพิเศษไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อการออกแบบหรือการใช้เว็บไซต์ไหม?

ตอบ: การใช้อักษรพิเศษไม่ถูกต้องจะทำให้เนื้อหาและการออกแบบกับการใช้เว็บไซต์ไม่สมบูรณ์ และอาจจะไม่เข้ากับตัวเว็บไซต์ด้วย

5. ต้องมีความสามารถพิเศษคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลอักษรพิเศษหรือไม่?

ตอบ: ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลอักษรพิเศษ แต่จำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดที่มีแถวอักษรพิเศษด้วย.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button