Entertainment

เตรียมตัวให้พร้อมกับหน้าที่หลังเลิกเรียน: พากย์ไทยตอนที่ 1

เตรียมตัวให้พร้อมกับหน้าที่หลังเลิกเรียน: พากย์ไทยตอนที่ 1

การเป็นนักศึกษาในวันนี้ไม่ได้แค่หมายความว่าจะต้องไปเรียนในห้องเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับทุกคนอีกด้วย แต่ทั้งนี้ ยังมีหน้าที่หลังจากการเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วที่ต้องทำให้ตัวเองพร้อมกับการทำงานหรือจะเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวได้ เพื่อช่วยนักศึกษาเตรียมตัวให้ได้ทั้งทักษะด้านการทำงานและการใช้ชีวิตหลังจากเรียนจบ สำหรับเนื้อหานี้จะบอกถึงสิ่งที่ต้องเตรียมตัว และแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อเตรียมตัวพร้อมกับหน้าที่หลังเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

1. ทักษะการทำงาน

เพื่อเตรียมตัวให้กล้าแข็งในการทำงานหลังจากเรียนจบแล้ว ควรเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองสนใจไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา การเขียนหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะการมีทักษะด้านนี้จะช่วยให้เราเข้าทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

2. สื่อสังคม

การมีมิตรภาพและเชื่อมโยงกับคนอื่นช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้ด้วยการเรียนรู้และรับคำแนะนำจากคนอื่น การสร้างเครือข่ายที่ดีจะช่วยมอบโอกาสให้เราได้เข้าสู่สภาวะการทำงานที่ดีขึ้น

3. บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ (Personal Branding) คือการสร้างบุคลิกภาพตนเองอย่างชาญฉลาด ด้วยการตั้งเป้าหมายในการสร้างชื่อเสียงของตนเองเพื่อเป็นที่ยอมรับในที่ทำงาน การเรียนรู้วิชาเฉพาะทาง และการพัฒนาวิชาชีพ จะช่วยสร้างพื้นฐานสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพของตนเอง

4. การเงิน

ในการมีชีวิตที่อยู่อาศัยก็ต้องใช้เงิน การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินอย่างถูกต้อง กระตุ้นจิตใจในการออมเงิน และเป็นผู้บริหารเงินส่วนตัวได้มากกว่า จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงในอนาคต

5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด การศึกษาต่อและการทบทวนความรู้เป็นสิ่งที่ได้รับอย่างกว้างขวางในชีวิต การเรียนรู้หรือใช้ชีวิตให้ดีต้องสอดคล้องกับพื้นฐานเบื้องต้นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น

แนวทางในการเตรียมตัว

1. หาสิ่งที่ตนเองสนใจ

การทำงานอย่างได้ผลต้องทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ ดังนั้นการเลือกสายงานที่เหมาะสมตามความสนใจจะช่วยให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเติบโตต่อไปได้

2. หาข้อมูลเพิ่มเติม

การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ต้องการเริ่มต้นทำ รวมถึงตำแหน่งงานและบริบทของงาน จะช่วยให้มั่นใจในการเลือกงานได้และกล้าที่จะพิจารณางานที่ยาก

3. เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน

การเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ หรือทักษะด้านการเขียนจดหมายหรือรายงาน จะช่วยพัฒนาตนเองให้มีโอกาสในตำแหน่งงานที่ต้องการ

4. ร่วมกิจกรรมสังคม

การร่วมกิจกรรมสังคมในคณะเพื่อเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมชั้น และการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายที่ดี จะช่วยให้เราได้สะสมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและชีวิตประจำวัน

5. ฝึกฝนสิ่งที่ต้องการพัฒนา

การฝึกฝนสิ่งที่ต้องการพัฒนา ทั้งทักษะการงานและทักษะด้านอื่นๆ เช่น การบริหารเงิน การติดต่อสื่อสาร หรือความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยให้แนวทางของการพัฒนาตนเองเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FAQs

Q: ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสายงานที่สนใจจะทำอย่างไร?
A: ควรเริ่มต้นด้วยการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หาข้อมูลจากบุคคลที่ทำงานในสายงานเหล่านั้น และการปรึกษาในสำนักงาน guidance ของภาควิชา

Q: การสร้างเครือข่ายมีวิธีไหนบ้าง?
A: คุณสามารถสร้างเครือข่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ต้องการทำ การเชื่อมโยงกับบุคคลที่ทำงานอยู่ในสายงานเดียวกันผ่านแอพพลิเคชั่น Professional Social Network และเข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเหล่านั้น

Q: การเรียนรู้ทักษะด้านการการเงินต้องเรียนรู้อย่างไร?
A:มีหลายที่ คุณสามารถค้นหาคอร์สเรียนออนไลน์ หรือไปยังสำนักงานที่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารเงิน อีกทั้งยังแนะนำให้สร้างประสบการณ์การบริหารเงินด้วยการทำงานเสมือนจริง เช่น คูณคิดค่าใช้จ่ายหรือออมเงินจากเงินเดือนของตนเอง

Q: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวหลังจากเลิกเรียนคืออะไร?
A: ผู้เรียนต้องได้โอกาสที่จะเตรียมตัวรับกับตำแหน่งงานและทำงานในสายงานที่ต้องการ และต้องใช้องค์กรกับโอกาสการเลื่อนขั้นในสายงานนั้นๆ โดยมีวิธีการเตรียมตัวที่ได้กล่าวไว้ในเนื้อหาด้านบนแล้ว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button