ดูดวงวันเกิดตามชื่อ นามสกุล พร้อมคำทำนาย

ดูดวงวันเกิดตามชื่อ นามสกุล พร้อมคำทำนาย

การดูดวงเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่าดูดวงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทราบลักษณะตัวเราเอง วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดูดวงวันเกิดตามชื่อ นามสกุล พร้อมคำทำนายว่าตัวเราจะมีชีวิตอย่างไรในอนาคต

เมื่อเราเกิด เราจะมีชื่อ นามสกุล และ วันเกิด ซึ่งคือสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้ในการดูดวงวันเกิดตามชื่อ นามสกุล พร้อมคำทำนาย โดยจะใช้วิธีการหาจำนวนทางดาราศาสตร์จากผลรวมของตัวเลขวัน เดือน ปีเกิด และจะนำผลรวมนี้ไปหาจำนวนของชื่อ และ นามสกุลเช่นกัน

ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างการหาจำนวนนี้ทำอย่างไร

1. สำหรับวันเกิด เราจะเลือกเลขสุดท้ายเดียวเท่านั้น เช่น วันที่ 27 เลือกเลข 7

2. สำหรับเดือนเกิดและปีเกิด เราจะนำเลขทุกตัวมารวมกัน เช่น เดือนกรกฎาคม= 7+7 = 14 และปีค.ศ. 1995=1+9+9+5=24 จะได้ผลรวม = 3 + 14 + 24 = 41

3. จากนั้น เราจะนำผลรวมของวันเดือนปีเกิดที่เป็นเลขเดียวกันตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย มาบวกกันอีกครั้งเพื่อให้ได้เลขหลักเดียว เช่น 27+7+1995=2029 จะได้ผลรวม= 2+0+2+9=13

4. หาจำนวนของชื่อเราและนามสกุล โดยให้ A=1, B=2, C=3, D=4 …Z=26 เช่น ชื่อกานดา = 7+1+4+4+1 = 17 นามสกุลศรีสุวรรณ = 19+18+9+18+21+23+15+18+18+24=183

5. นำผลรวมของชื่อและนามสกุลมาบวกกับผลรวมของวัน เดือน ปีที่เกิดด้วยกัน เช่น 13+17+183 = 213

6. หาคำทำนายจากจำนวนนี้ โดยสามารถหาคำทำนายได้โดยการใช้เลขของดวง

ดังนั้น หากตัวอย่างเรานำข้อมูลมาใช้ ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล กานดา สุวรรณ วันเกิด 27/7/1995

1. วันเกิด = 7
2. วัน + เดือน + ปี = 3 + 14 + 24 = 41
3. ผลรวมของวัน เดือน ปี = 2+0+2+9 = 13
4. ชื่อ + นามสกุล = 17 + 183 = 200
5. ผลรวมของชื่อ นามสกุล และ วันเกิด = 200 + 13 = 213
6. หาคำทำนายจากจำนวนนี้ โดยใช้จำนวนของดวงประจำตัว ได้ดังนี้

ดวงเสียงใจ (Heart’s Desire) = 8
ดวงชื่อ (Expression Number) = 7
ดวงส่วนบุคคล (Personality Number) = 11/2
ดวงชีวิต (Life Path Number) = 7

คำทำนายจากจำนวนดวงด้านบนจะมีความหมายว่า ตัวเราจะเป็นคนที่มีจิตใจตั้งตรง ตัวเราจะมีความรักและความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแข็งแรง และมีความพยายามในการเป็นตัวเองและใช้ชีวิตให้เป็นไปตามที่ต้องการ

FAQs

Q: การนับจำนวนดวงมีทั้งหมดกี่การดวง?
A: มีทั้งหมด 9 การดวง ได้แก่ ดวงชื่อ (Expression Number), ดวงผลเนื่อง (Destiny Number), ดวงวิสัยทัศน์ (Visionary Number), ดวงส่วนบุคคล (Personality Number), ดวงชีวิต (Life Path Number), ดวงเสียงใจ (Heart’s Desire), ดวงครอบครัว (Family Number), ดวงปีนักษัตร (Maturity Number) และ ดวงสัมผัส (Touchstone Number)

Q: ทำไมต้องดูดวง?
A: การดูดวงเป็นการช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้น รู้เรื่องผลกระทบจากดวงดังกล่าว และช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรเพื่อเติบโตและสำเร็จ

Q: การดูดวงสามารถช่วยกำหนดอนาคตของเราได้จริงหรือไม่?
A: ดูดวงจะไม่สามารถช่วยกำหนดอนาคตของเราได้เลย แต่สามารถช่วยให้เราได้มองภาพอนาคตอย่างชัดเจนและได้รับแรงบันดาลใจเพื่อเติบโตและสำเร็จในชีวิตของเรา

Q: การดูดวงวันเกิดตามชื่อ นามสกุล ใช้วิธีการหาจำนวนที่ซับซ้อนหรือไม่?
A: วิธีการหาจำนวนดวงในการดูดวงวันเกิดตามชื่อ นามสกุล ไม่ใช่วิธีการหาจำนวนที่ซับซ้อน และทุกคนสามารถลองทำได้โดยง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button