ของไหว้เช็งเม้งมีอะไรบ้าง? สำรวจเมืองทองหลวงปทุมธานี

ของไหว้เช็งเม้งเป็นรายการของบูชาที่มีการนำเสนอความเคารพและความถูกใจต่อผู้อาวุธเทวดาและมหาเทพเจ้าแต่ละบรรพชาติของชาวไทย นับว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่มาก่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสืบทอดต่อกันมาถึงวันนี้

ของไห้เช็งเม้งมีอะไรบ้าง?

การเผยแพร่ของไห้เช็งเม้งจะมีสิ่งของหลากหลายชนิดตามที่แต่ละเขต/ภูมิภาคมีเทคนิคและแบบที่แตกต่างกันไป เราเลือกเมืองทองหลวงปทุมธานีเพื่อแสดงตัวอย่าง ซึ่งเป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่เสมอ

1. เสื้อผ้าของเทวดาประจำเมืองทองหลวง: เป็นชุดพิธีกรรมและประเพณีที่ขึ้นรูปเสื้อผ้าสีแดงและเสี้ยวที่มีการตกแต่งด้วยปักถักร้อยอย่างละเอียดโดยใช้เพชร ทองคำ และเงินบริสุทธิ์ โดยมีเทวดานับร้อยแสนราย เช่น พระเจ้าศรีธนู พระเจ้าพญาขันธ์ และพระเจ้าทุกฉาย

2. ขันหมากหินดีดในวัดทั้งสองฝั่งของลำคลองโป่งและลำคลองบางตาหงิด: ตั้งอยู่ตอนปลายกลางเมืองทองหลวง ขันหมากหินดีถูกสั่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเอาไว้เที่ยวชมเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ประดิษฐ์มากมาย

3. ผ้าทอผืนใหญ่และผ้าม้วนหวีใหญ่: ผลงานศิลปะวัตนธรรมสร้างสรรค์จากความสามารถทางฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของชาวต่างชาติในอดีต ผ้าทอมีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ผ้าม้วนหวีใหญ่ๆอุทัยธานีถือเป็นผ้าใบกลางเทศกาลประจำปีของชาวจีนที่พบได้ทั่วประเทศไทย

4. นกพญาวัว: เป็นนกจากเทศบาลเมืองทองหลวง จับจ้างช่างไม้ เงินดารา สร้างสรรค์และประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นของนำศาลากลางต่างๆ ในตึกไทยศึกษา

5. สุสานและเที่ยวเมืองทองหลวง: นับว่าเป็นแหล่งอนุสรณ์ประวัติศาสตร์ที่นครบาลทำให้เป็นพื้นที่ชุมชนและมีกำลังสร้างสรรค์เด่นได้มากประมาณ 30 ปีแล้ว จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งอนุสรณ์อาหารประเพณีของชาวไทยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย

FAQs

1. เช็งเม้งคืออะไร?
– เช็งเม้งคือรูปปั้นเทวดาหรือมหาเทพซึ่งมีฐานที่รองรับ
2. ของไห้เช็งเม้งมีอะไรบ้าง?
– ของไห้เช็งเม้งมีบทบาทสำคัญในการแสดงความเคารพและให้อภัยผู้อาวุธเทวดาหรือมหาเทพไทย เช่น ผ้าทอ ขันหมากหิน หรือนกพญาวัว
3. ที่รับบริจาคเช็งเม้งอยู่ที่ไหน?
– ที่รับบริจาคเช็งเม้งสามารถติดต่อได้ที่วัดในพื้นที่ดังนี้: วัดสวนสยาม วัดโสมนัส และวัดผางาม
4. มีเนื้อหาเกี่ยวกับเช็งเม้งในวิทยาการคำนวณไหม?
– ไม่มี เนื่อหาเกี่ยวกับเช็งเม้งเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่อยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button