Life

ดู ดวง วัน เดือน ปี เกิด ชื่อ นามสกุล ฟรี: คำทำนายดวงชะตาราศีกับชื่อนามสกุลของคุณ

ดู ดวง วัน เดือน ปี เกิด ชื่อ นามสกุล ฟรี: คำทำนายดวงชะตาราศีกับชื่อนามสกุลของคุณ

กันต์ภาพ หมายถึงการคำนวณความเข้ากันได้ของชื่อ-นามสกุล พร้อมด้วยวันเกิดและดูดวงของบุคคลนั้น โดยสามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ที่ไม่ต้องซื้อกล่องดวง หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญทำ ดังนั้นบทความนี้จึงจะอธิบายวิธีการดูดวง วัน เดือน ปี เกิด ชื่อ นามสกุล ฟรี สำหรับผู้ที่สนใจ

วิธีการดูดวง วัน เดือน ปี เกิด ชื่อ นามสกุล ฟรี

ขั้นแรกให้เริ่มต้นจากการเรียนรู้ราศีของเรา โดยในส่วนของนี้เราจะจำแนกตามวันที่เกิดของแต่ละราศี ดังนี้

1. ราศีเมษ (21 มีนาคม – 20 เมษายน)
2. ราศีพฤษภ (21 เมษายน – 21 พฤษภาคม)
3. ราศีเมถุน (22 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน)
4. ราศีกรกฎ (22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม)
5. ราศีสิงห์ (24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม)
6. ราศีกันย์ (24 สิงหาคม – 23 กันยายน)
7. ราศีตุลย์ (24 กันยายน – 23 ตุลย์)
8. ราศีพิจิก (24 ตุลย์ – 22 พฤศจิกายน)
9. ราศีธนู (23 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม)
10. ราศีมังกร (22 ธันวาคม – 20 มกราคม)
11. ราศีกุมภ์ (21 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์)
12. ราศีมีน (20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม)

หลังจากที่รู้วันเกิดและราศีแล้ว ต่อไปนี้เราจะอธิบายตามขั้นตอนดังนี้

1. หา TUA KUA ของเรา โดยการนำปีเกิดของเราไปคำนวณจากสูตรดังนี้

ปีเกิด + 3 = X
ในกรณีที่ X เป็นเลขเดียวให้เติมเลข 0 ไปข้างหน้าของ X ดังนี้

วิธีคำนวณตัวอย่างเช่น หากเราเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1985

1985 + 3 = 1988
TUA KUA ของเราคือ 88

2. หา ชะตาราศี โดยใช้วันเกิดของเรา

วันเกิดของแต่ละราศีจะมีสุ่มมือที่สองต่างกัน โดยจะต้องคำนวณตามสูตรดังนี้

ในกรณีที่วันเกิดมีค่าเกิน 31 มิให้ลบด้วย 30 แทน

วันที่เกิด = X
เดือนเกิด = Y

– ราศีมะเมีย

วันที่+ 2 x เดือน – 3

วันที่เกิดของเราคือ 4 เมษายน (4) เดือนเกิดคือ (4) เมษายน

4 + (2 x 4) – 3 = 9

ชะตาราศีของเราคือ ชวด

– ราศีมะแม

วันที่ + 2 x เดือน + 1

วันที่เกิดของเราคือ 3 กุมภาพันธ์ (3) เดือนเกิดคือ กุมภาพันธ์ (2)

3 + (2 x 2) + 1 = 8

ชะตาราศีของเราคือ เสือ

– ราศีวอก

วันที่ + 2 x เดือน + 2

วันที่เกิดของเราคือ 22 กันยายน (22) เดือนเกิดคือ กันยายน (9)

22 + (2 x 9) + 2 = 40 → TAKEN 10

ชะตาราศีของเราคือ หมา

– ราศีพญา

วันที่ + 2 x เดือน + 3

วันที่เกิดของเราคือ 1 พฤษภาคม (1) เดือนเกิดคือ พฤษภาคม (5)

1 + (2 x 5) + 3 = 14 → TAKEN 4

ชะตาราศีของเราคือ งู

– ราศีมะเส็ง

วันที่ + 2 x เดือน + 4

วันที่เกิดของเราคือ 13 เมษายน (13) เดือนเกิดคือ เมษายน (4)

13 + (2 x 4) + 4 = 25 → TAKEN 5

ชะตาราศีของเราคือ แกะ

– ราศีปีกา

วันที่ + 2 x เดือน + 5

วันที่เกิดของเราคือ 30 กรกฎาคม (30) เดือนเกิดคือ กรกฎาคม (7)

30 + (2 x 7) + 5 = 49 → TAKEN 9

ชะตาราศีของเราคือ ไก่

– ราศีหมู

วันที่ + 2 x เดือน + 6

วันที่เกิดของเราคือ 5 กุมภาพันธ์ (5) เดือนเกิดคือ กุมภาพันธ์ (2)

5 + (2 x 2) + 6 = 15 → TAKEN 5

ชะตาราศีของเราคือ แกะ

– ราศีมะเก็ง

วันที่ + 2 x เดือน + 7

วันที่เกิดของเราคือ 18 กันยายน (18) เดือนเกิดคือ กันยายน (9)

18 + (2 x 9) + 7 = 43 → TAKEN 3

ชะตาราศีของเราคือ ปลา

– ราศีกุนซือ

วันที่ + 2 x เดือน + 8

วันที่เกิดของเราคือ 2 มกราคม (2) เดือนเกิดคือ มกราคม (1)

2 + (2 x 1) + 8 = 12 → TAKEN 2

ชะตาราศีของเราคือ วัว

– ราศีกุมาร

วันที่ + 2 x เดือน + 9

วันที่เกิดของเราคือ 11 กุมภาพันธ์ (11) เดือนเกิดคือ กุมภาพันธ์ (2)

11 + (2 x 2) + 9 = 24 → TAKEN 4

ชะตาราศีของเราคือ งู

– ราศีมีโถ

วันที่ + 2 x เดือน + 10

วันที่เกิดของเราคือ 1 ปักษ์ใต้ (1) เดือนเกิดคือ ตุลย์ (10)

1 + (2 x 10) + 10 = 31 → TAKEN 1

ชะตาราศีของเราคือ วัว

เมื่อเราคำนวณแล้วจะได้ TAKEN ที่จะใช้คำนวณต่อไป โดย TAKEN ต่างๆมีค่าเท่ากับ 1-9

3. หาตำแหน่ง 5 สุ่มมือของพิซซ่า

ใช้ TAKEN ที่ได้มาแล้วเพื่อคำนวณตำแหน่งคือ 5 สุ่มมือของพิซซ่า ดังนี้

TAKEN จากการคำนวณ = X

ถ้า X เป็นเลขคี่จะเป็นตำแหน่ง UNEVEN = (1, 3, 5, 7, 9) แต่ถ้า X เป็นเลขคู่จะเป็นตำแหน่ง EVEN = (2, 4, 6, 8, 10)

4. หาชื่อและนามสกุลที่เข้ากันได้ด้วยการผูก TUA KUA ,ชะตาราศี, และตำแหน่ง สุ่มมือ 5 ของพิซซ่า

ตามคำแนะนำของชาว Trisma ชื่อและนามสกุลที่เข้ากันได้ขึ้นอยู่กับ TUA KUA, ชะตาราศี, และตำแหน่ง สุ่มมือ 5 ของพิซซ่า ดังนั้นเราต้องผูกข้อมูลทั้ง 3 อย่างเข้าด้วยกันเพื่อหาชื่อและนามสกุลที่เข้ากันได้

ตัวอย่างเช่น หาก TUA KUA ของเราเป็น 7, ชะตาราศีเป็น ปีกา, และตำแหน่ง สุ่มมือพิซซ่าเป็น UNEVEN (1,3,5,7,9) จะได้ผลลัพธ์เป็น กันติภาพ ชอบ แซ่บ

5. ตรวจสอบโดยใช้ การตีความจาก Trisma

หลังที่คำนวณดูดวงเสร็จสิ้นแล้ว ลองไปตรวจสอบว่าเข้ากับความจริงหรือไม่โดยการตีความจาก Trisma ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าเราเป็นคนเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ ดังนี้

– ลักษณะบุคคล คือคนประหยัด ซื่อสัตย์ ต้องการความสมดุลของตนเองและเจ้าอื่น มีเป้าหมายชัดเจน แต่ละราศีจะมีลักษณะต่างๆ และน่าจะตรงกับชื่อเสียงของแต่ละราศีด้วย
– สถานที่ที่เหมาะสม คือค่ายที่มีความคลื่นไส้สูง ธรรมชาติและไม่มีเสียงดังหรือการรบกวนอื่นๆ โดยให้ความสำคัญกับการฝึกฝนและการมีชีวิตจิตใจที่มั่นคง
– อาชีพที่เหมาะสม คืองานที่ต้องใช้ทักษะในการนำเสนออย่างชัดเจน การเป็นนักบัญชี นักพัฒนาสื่อสารสังคม นักการตลาด หรือนักเขียนเนื้อหาจะเหมาะสมกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกและสนิทสนมดูแลผู้อื่นได้ดี

หากคุณกำลังมองหาคำทำนายดวงชะตาราศีกับชื่อนามสกุลอยู่ ผมหว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button