Life

จุฬา ประกาศ ดู ดวง จันทร์ เพื่อค้นหาความเป็นเลิศ

การดูดวงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและนิยมกันอย่างแพร่หลายในทุกช่วงเวลาของปีทั่วโลก ไม่แพ้กันในประเทศไทยด้วย ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ได้แถลงการณ์ที่น่าสนใจกับการจัดกิจกรรม “เตรียมตัวเป็นเลิศด้วยดวงจันทร์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาความสามารถเฉพาะตนของนักศึกษาและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วยดวงจันทร์

กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษาและบุคคลภายนอกทั่วประเทศ และมีการสัมภาษณ์จากสื่อต่าง ๆ เช่น ไทยรัฐออนไลน์ และ MCOT เพื่อทำการรายงานต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. สมัครเข้ากลุ่ม “เป็นเลิศด้วยดวงจันทร์” ผ่านทาง Facebook
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและคำตอบคำถามในฟอร์มที่เตรียมไว้แล้ว
3. รอการประกาศผลรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางกลุ่ม Facebook

กิจกรรมเตรียมตัวเป็นเลิศด้วยดวงจันทร์

กิจกรรมพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการหาความเป็นเลิศของนักศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยจุฬาฯ โดยใช้ดวงจันทร์เป็นตัวช่วยในการให้คำแนะนำและคำปรึกษา โดยนำเสนอเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำสาระที่มีความเป็นมูลค่าในการพัฒนาและก้าวข้ามขีดจำกัด รวมถึงการเข้าใจและการประยุกต์ใช้ดวงจันทร์ในการตัดสินใจที่ดี ในกรณีที่นักศึกษารับเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางจุฬาฯจะมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นการรับรองความสามารถทางด้านดวงจันทร์

สถานที่และเวลา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ณ ไทยประกันชีวิต (ชานเมือง), แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

วิธีการเดินทาง

นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาฯ ได้โดยใช้รถไฟฟ้า BTS และลงที่สถานีชุมทางสยามตรงข้ามศาลาแดง จากนั้นเดินเข้าไปในหอมาหิกาฟี

คำถามที่พบบ่อย

1. กิจกรรมนี้เหมาะกับใคร?

– กิจกรรมนี้เหมาะกับนักศึกษาและนักวิชาการที่ต้องการพัฒนาการเป็นเลิศและมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ผู้ที่สนใจดวงจันทร์และการใช้เทคนิคในการตัดสินใจก็สามารถเข้าร่วมได้

2. การเตรียมตัวเป็นเลิศด้วยดวงจันทร์เป็นอะไร?

– เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยจุฬาฯ เพื่อหาความเป็นเลิศของนักศึกษาและนักวิชาการด้วยดวงจันทร์ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับคำแนะนำต่าง ๆ โดยอาศัยดวงจันทร์เป็นตัวช่วย

3. ต้องมีความรู้อะไรบ้างก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี้?

– ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ แต่ความสนใจและความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองจะเป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

4. มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่?

– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

5. ถ้าต้องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องทำอย่างไร?

– สมัครผ่านทางกลุ่ม Facebook และกรอกข้อมูลส่วนตัวและคำตอบคำถามในฟอร์มที่เตรียมไว้แล้ว รอการประกาศผลรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางกลุ่ม Facebook

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button