Entertainment

พระนคร 2410 ตอน ที่ 1: การก่อตั้งเมืองในยุคอยุตสมัย

พระนคร 2410 ตอน ที่ 1: การก่อตั้งเมืองในยุคอยุตสมัย

ในปีพุทธศักราช 2410 (ค.ศ. 1867) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดำรงความเป็นเมืองให้กับกรุงบางกอก (ชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร) โดยการหวังผลจากการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการเมืองจากต่างประเทศ ในสมัยนั้นได้พบกับการผ่านมาของชาวต่างชาติเช่นอินเดีย จีน และชาวยุโรป ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เจริญสติปัญญาและศึกษาด้านการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอื่นเพื่อเอาเทคนิคและวิธีการมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 6 เมษายน 2410 เมืองบางกอกได้เป็นเมืองแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการก่อตั้งเป็นที่เป็นที่เป็นราชการแน่นอน และได้รับการรับรองโดยรัฐบาล พระราชบัญญัติเมืองบางกอกเล็กและเมืองต่ำ (ระบุถึงตำแหน่งประชาชนและพื้นที่บริเวณปริมณฑลบางกอก) ได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 แขวง ชื่อหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆได้ถูกกำหนดไว้แล้ว แขวงแรกที่ได้รับการก่อตั้งเป็นเมืองเทเบิ้ง (คำไทยอันเป็นนามสกุลของคำว่า “เทพ” ในภาษาลาว) เป็นแขวงแรกที่ได้รับการก่อตั้งในบริเวณใกล้เคียงกับสุโขทัย

ในยุคอยุตสมัย การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การก่อตั้งเมืองสมัยนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวางแผนการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมาก โดยอาจจะเน้นไปที่ความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและการเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะมิใช่การจัดตั้งตามแผนการเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามระหว่างการเคลื่อนย้ายคนและการขยายตัวของเมือง

นอกจากการเป็นเมืองที่รวดเร็ว มีระบบบังคับบัญชาที่มั่นคงและถือกฎหมายอย่างเคร่งเสียงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองและการค้าขาย ซึ่งนอกจากจะสำคัญแล้วยังมีผลเกี่ยวกับการกำหนดการทำการค้าระหว่างโปรแตสแตนต์และจีน โดยมีการเปิดรับการลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประจำวันที่ 6 เมษายนนั้นยังคงถูกนำมาใช้เป็นวันสำคัญในการเฉลิมฉลองเมืองบางกอกในปัจจุบัน

FAQs

1. เมืองบางกอกเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครเมื่อใด?

ตอบ: เมืองบางกอกได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช 2465 (ค.ศ. 1922) เมื่อรัฐบาลแก้ไขกฎหมายและตามแนวทางประมงของชาวต่างชาติได้แจ้งว่าคำนาม “บางกอก” ไม่เหมาะสมและยาวเกินไป

2. วันสำคัญของเมืองบางกอกคือวันไหน?

ตอบ: 6 เมษายน 2410 ได้เป็นวันที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองบางกอกในการเป็นเมืองแห่งแรกของประเทศไทย

3. เมืองไหนเป็นแขวงแรกที่ได้รับการก่อตั้งเป็นเมืองในเมืองบางกอก?

ตอบ: เทเบิ้ง (Thewet) เป็นแขวงแรกที่ได้รับการก่อตั้งเป็นเมืองในบริเวณใกล้เคียงกับสุโขทัยในปีพุทธศักราช 2410 (ค.ศ. 1867)

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button