ตรา ชื่อ ส่วน ราชการ มี ลักษณะ เป็น วงกลม ล้อม ครุฑ ขนาดเท่าใด?

ตรา ชื่อ ส่วน ราชการ มี ลักษณะ เป็น วงกลม ล้อม ครุฑ ขนาดเท่าใด?

ตรา ชื่อ ส่วน ราชการ มีลักษณะเป็นวงกลม ล้อมครุฑ และมีระยะห่างจากขอบวงกลมไปยังขอบครุฑประมาณ 1/8 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านในของวงกลมจะมีตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกถึงชื่อหน่วยงาน ส่วนด้านนอกวงกลมจะมีมีตาข่ายหรือรูปทรงกึ่งไข่มุก อีกทั้งการประดับครุฑช่วงเดือนเมษายนและมิถุนายนจะมีดอกไม้กาและใบไม้หรือจุดแสดงให้เห็น

ขนาดของตรา ชื่อ ส่วน ราชการ จะไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละแห่ง แต่ยังคงมีข้อกำหนดเฉพาะตามประกาศกระทรวงการคลัง เลขที่ พ.ก. ๐๑๐/ว.๒๖๙ ที่เผยแพร่ในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดให้ขนาดหรือระยะห่างของตัวหนังสือ หรือตัวเลข ถูกตั้งค่าให้เหมาะสมกับขนาดเสื้อเชิ้ต และมีความชัดเจนสูงสุดโดยจะไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ถ้าเป็นการพิมพ์ตัวเลข จะไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. โดยต้องมีสีประจุสีสันสดใสด้วย ไม่เหม็นหรือขี้น้ำ สูงสุด ๒ สี และไม่มีการใช้ภาพพื้นหลัง

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: สำหรับหน่วยงานหรือโรงเรียนที่มีชื่อยาวๆ ตัวอย่างเช่น “โรงเรียนชุมชนบ้านนอกแดนฝรั่งเศส” จะประทับตราชื่อยังไง?
A: สำหรับชื่อที่ยาว จะประทับตราชื่อโดยย่อ โดยคำสุดท้ายจะเป็นเพียงตัวบอกสำหรับจัดเรียงลำดับของหน่วยงานแต่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าถูกเลือกเป็นตัวอักษรประจำหน่วยงานหรือไม่

Q: สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชน โลโก้นั้นจะเหมือนกับตราชื่อของรัฐบาลไหม?
A: ไม่ใช่ หน่วยงานของภาคเอกชนจะมีตราภายใต้การบันทึกและลงทะเบียนตามกฎหมายของไทยและจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นการเปิดเผยถึงชื่อและแสดงว่าเป็นที่รู้จัก สำหรับการประยุกต์ใช้ลักษณะเดียวกับตราชื่อหน่วยงานของรัฐบาลนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของตราชื่อแต่ละตัวก่อน

Q: ใครสามารถใช้ตราชื่อของรัฐบาลได้บ้าง?
A: ตราชื่อของรัฐบาลได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายของไทย และมีการให้ใช้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของตราชื่อแต่ละตัวเท่านั้น การใช้ตราชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตแจ้งล่วงหน้าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาลและสามารถดำเนินคดีในทางที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ตามกฎหมาย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button