คำว่า ลังกา ทวีป แปลว่าอะไร เรียนรู้ความหมายและบทบาททางประวัติศาสตร์ของคำนี้

คำว่า ลังกา ทวีป แปลว่าอะไร เรียนรู้ความหมายและบทบาททางประวัติศาสตร์ของคำนี้

คำว่า “ลังกา” ทวีป ถือเป็นคำที่รู้จักกันดีในวงการประวัติศาสตร์ โดยมีความหมายว่า ลักษณะของสันโดษทางภูมิศาสตร์ที่มีห่างไกลจากชายฝั่ง หรือที่ราบสูงที่จะโดนน้ำท่วมในช่วงน้ำลด อย่างไรก็ตาม ความหมายเพียงนี้ไม่สามารถอธิบายได้ตรงไปตรงมา เนื่องจากมีบทบาททางประวัติศาสตร์สำคัญๆ เช่นการเป็นทางข้ามที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งทวีป เป็นต้น

บทบาททางประวัติศาสตร์ของคำว่า “ลังกา” ทวีป

ใช้เรียกสินค้าจากแถบที่ห่างไกล

คำว่า “ลังกา” เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยเฉพาะสินค้าจากแถบที่มีห่างไกลจากทวีปยุโรป เช่น สินค้าจากเอเชีย อ่างศิลา ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าแต่ละส่วนเป็นเอกลักษณ์และไม่มีใครจะสามารถผลิตได้ในยุโรป ดังนั้นจึงต้องนำเข้ามาจากทวีปอื่น เมื่อสินค้าถึงยุโรป ก็จะนำมาหยิบใส่ลังไม้หรือเหล็กกล้า ซึ่งที่มาของคำว่า “ลังกา” ก็คือจากภาษาฝรั่งเศส “longue cabote” ซึ่งมีความหมายว่า “ลังไม้ที่ยาว” เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้า

เป็นทางข้ามระหว่างทวีปและบริเวณทะเล

ในประวัติศาสตร์ยุโรป ช่วงทศวรรษที่ 15 ถึง 19 มีการใช้ลังกาซึ่งเป็นเรือขนส่งในการเดินทางไปยังทวีปอื่นๆ เช่น ลังกาของโปรตุเกสไปยังเม็กซิโก ลังกาของสเปนไปยังฟิลิปปินส์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการใช้ “ลังกา” ในการเดินทางข้ามมหาสมุทรและอื่นๆ เพื่อเป็นการต่อสู้ชิงความเป็นผู้ครองเมืองและบัญชาการกองทัพในบริเวณทะเล

นอกจากนี้ยังมีการใช้ “ลังกา” เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนสินค้า รวมถึงเมื่อย่านค้าขนาดใหญ่แยกออกจากกันในกลุ่มชาติและยกระดับเป็นเมืองเทียบได้กับส่วนของชาติที่ติดทะเลขอบโลก โดย “ลังกา” ได้มีบทบาทของเวทีโลกการค้าในยุคตอนกลาง

ผลกระทบทางมาตรฐานภาษา

นอกจากความหมายทางประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเชื่อมต่อสถานีของมนุษย์ คำว่า “ลังกา” ยังมีผลกระทบทางมาตรฐานภาษา โดยคำว่า “ลังกา” เป็นคำเฉพาะกลุ่มสินค้าไปจนถึงระดับของชาติ เสียงของคำนี้จึงเป็นตัวบอกถึงเวทีโลกการค้าจาก ยุคในบริเวณต่างๆ ซึ่งต่างมีนิยาม ขึ้นอยู่กับผู้พูดด้วย

อย่างไรก็ตาม หากพูดถึงคำว่า “ลังกา” ในปัจจุบัน มักจะเรียกใช้เฉพาะสำหรับสินค้าที่อยู่ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือทั่วไปมักใช้เป็นคำเดียวกับคำว่า “ถุง” หรือ “กระเป๋า”

FAQs

1. คำว่า “ลังกา” แปลว่าอะไร?

– คำว่า “ลังกา” มีความหมายเป็น สันโดษทางภูมิศาสตร์ที่มีห่างไกลจากชายฝั่ง หรือที่ราบสูงที่จะโดนน้ำท่วมในช่วงน้ำลด

2. ทวีป “ลังกา” อยู่ที่ไหน?

– ไม่มีทวีปที่ชื่อ “ลังกา” นั่นเป็นคำเรียกเฉพาะทางภูมิศาสตร์ที่อ้างถึงสันโดษทางภูมิศาสตร์

3. ทวีปใดที่เป็นทางข้ามระหว่างทวีป?

– ทวีปที่เป็นทางข้ามระหว่างทวีป คือ ทวีปแอฟริกา

4. คำว่า “ลังกา” มีบทบาททางประวัติศาสตร์อย่างไร?

– คำว่า “ลังกา” มีบทบาททางประวัติศาสตร์สำคัญๆ เช่น การเป็นทางข้ามที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งทวีป ใช้เรียกสินค้าจากแถบที่ห่างไกล และเป็นทางข้ามระหว่างทวีปและบริเวณทะเลเป็นต้น

5. ข้อความในนิยามว่า “ลังกา” เป็นอะไร?

– คำว่า “ลังกา” คือ สันโดษทางภูมิศาสตร์ที่มีห่างไกลจากชายฝั่ง หรือที่ราบสูงที่จะโดนน้ำท่วมในช่วงน้ำลด

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button