สาร ซีเซียม 137 คือ อะไร? ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับมัน

สาร ซีเซียม 137 คือ อะไร? ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับมัน

สาร ซีเซียม 137 หรือ Cs-137 เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีความเป็นพิษและมีความเสี่ยงสูงกับสุขภาพมนุษย์เนื่องจากมีพลังงานรังสีสูง ตัวของสารนี้มีโอกาสเป็นมากในการกระจายรังสีจากการปล่อยมวลอาทิตย์กระแสพลังงาน โดยสารนี้เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ธรรมชาติ เช่น การเผาไหม้ป่า หรือการใช้พลาสติกแล้วทิ้งไว้ซึ่งมีธาตุ Cs-137 อยู่ด้วยกัน

สารซีเซียม 137 มีคุณสมบัติที่ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับมันอย่างยิ่ง โดยมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ตามนี้

1. สารซีเซียม 137 เป็นสารรังสีที่มีความเป็นพิษสูง

การสัมผัสกับสารซีเซียม 137 สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ภายในร่างกาย เช่น การทำให้เซลล์โตผิดปกติ ซึ่งหากเป็นระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เป็นอันตราย

2. สารซีเซียม 137 เป็นตัวกระตุ้นการเกิดมะเร็ง

การรังสีจากสารซีเซียม 137 สามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ โดยมีผลกระทบโดยตรงกับเซลล์เนื้อเยื่อภายในร่างกาย

3. สารซีเซียม 137 เป็นตัวกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ

การรังสีจากสารซีเซียม 137 สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติภายในร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคเลือดมะเร็งอักเสบได้

4. สารซีเซียม 137 เป็นตัวกระตุ้นการเกิดโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต

การรังสีจากสารซีเซียม 137 สามารถกระตุ้นการเกิดโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตได้ เช่น โรคกระดูกพรุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในเนื้อเยื่อกระดูก

5. สารซีเซียม 137 เป็นตัวกระตุ้นการเกิดภาวะแทรกซ้อนกับการตั้งครรภ์และเจริญพันธุ์

การสัมผัสสารซีเซียม 137 ขณะตั้งครรภ์อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ เช่น การคลอดก่อนกำหนด และการเสียชีวิตของทารกในครรภ์

แนวทางป้องกันการสัมผัสสารซีเซียม 137

1. เก็บเศษพลาสติก หรือสิ่งที่เป็นธรรมชาติไว้ในที่กำหนด และการทิ้งขยะควรปฏิบัติตามกฎหมาย

2. รักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวัง เช่น วัสดุเคมี ออกซิเจน เป็นต้น

3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีเมื่อต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลหะระเบิดหรือไอออนไลน์

FAQs

1. ก่อนที่เราจะเข้าใกล้สารซีเซียม 137 จะมีอาการอย่างไร?

อาการจากการสัมผัสสารซีเซียม 137 อาจเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ 24 ชั่วโมงต่อมา สามารถระบุได้โดยมีอาการเหมือนอาการไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือแพ้ที่ผิวหนังซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่าง 24-48 ชั่วโมง

2. ขณะปล่อยมีแหล่งกำเนิดการรังสี Cs-137 เหมือนกับมีการใช้อาวุธระเบิดหรือไม่?

ใช่ค่ะ การใช้อาวุธระเบิดจะเป็นช่วงที่มีการระเบิดออกมามีแหล่งกำเนิดรังสี Cs-137 เกิดขึ้น

3. อาการที่ตามมากับการสัมผัสสารซีเซียม 137 จะเกิดขึ้นภายในเวลาเท่าใด?

อาการจากการสัมผัสสารซีเซียม 137 สามารถเกิดขึ้นได้ภายในช่วงเวลาตั้งแต่ 24-48 ชั่วโมง

4. หากมีการสัมผัสสารซีเซียม 137 มีวิธีรักษาอย่างไร?

ในกรณีที่มีการสัมผัสสารซีเซียม 137 จะต้องถอดเสื้อผ้า ล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่ แต่ไม่ควรใช้ผ้าในการล้าง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเป็นสะสมสารรังสี ขั้นตอนต่อไปควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและประเมินอาการเพิ่มเติม

5. หากทำการจัดการกับสารซีเซียม 137 ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จะเกิดผลกระทบกับสุขภาพที่ยังไง?

ถ้าทำการจัดการกับสารซีเซียม 137 ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ แต่จะต้องรักษาและดูแลเอาไว้เสมอเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่มีสัมผัสกับสารนี้โดยตรงหรือโดยไม่ตรงไปในที่อื่นๆ ที่มีสารนี้สะสมอยู่

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button