ซีเซียม 137 อันตราย ที่เราต้องรู้และระวัง

ในช่วงปี ค.ศ. 1986 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดศพนชนิดใหญ่เกิดขึ้นที่โรเชียที่เรียกว่าซานเฮน ซึ่งศพนั้นเกิดจากการรั่วไหลของวัตถุธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการทดสอบการใช้งานรังสีและการใช้เชื้อเพลิงทางนิวเคลียร์ของเซเวียตยุคโซเวียต อีกทั้งการเกิดเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นหลายหมื่นคนได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดของโรเชีย จากเหตุการณ์นี้จะทำให้มีสารวัตถุพิษร่วมกับเทือกเขาและภูเขาโคนอยู่ด้านบนไปตามลำน้ำและสระน้ำทำให้โรคร้ายแรงเข้ามาเกิดขึ้น มาทำความรู้จักกับซีเซียม 137 และผลกระทบกระเทือนที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดการรั่วไหลของสารพิษนี้

ซีเซียม 137 เป็นสารพิษจากกิ่งก้านการเเยกตัวทางนิวเคลียร์ (Nuclear fission) ซึ่งเป็นปัจจัยเเรกที่ทำให้เกิดสารพิษโดยตรงที่มีความอันตรายสูงต่อมนุษย์ ซึ่งซึ่งซีเซียม 137 มีชื่อเต็มว่าโซเดียมไอโอด์ไอด์ (Sodium iodide) ทำให้มีคู่มือการป้องกันและแนวทางป้องกัน ซึ่งซีเซียม 137 ทำร้ายอะไรบ้าง และเราต้องระวังเมื่อเกิดการรั่วไหลหรือไม่ มาทำความรู้จักแบบละเอียดดังต่อไปนี้

ผลกระทบที่เกิดจากซีเซียม 137
การรั่วไหลของซีเซียม ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรงเเละละเอียดอ่อนซึ่งซ้ำซากยิ่งที่จะมีผลกระทบต่อมนุษย์ในระยะยาวนาน รวมทั้งเกิดความเสียหายกระทบคู่กับฤทธิ์มหาศาลและการก่อการร้ายที่รุนแรงเช่นเดียวกับการถูกรังสีกระทบ ซึ่งผลกระทบของมันอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อดังนั้นมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นได้เกิดขึ้น

ซีเซียม 137 สามารถเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกาย และเนื่องจาก เป็นสารพิษในพลังงานและคงความมากนั้นสามารถอยู่ได้ในระบบอาหารเเละไปยังมะเร็งได้ ซึ่งสามารถทำลายสมอง ไต ตับ ปอด อวัยวะสืบพันธุ์ และเนื้อเยื่อได้เพราะความทนทานของซีเซียม 137 ในร่างกาย

การรั่วไหลของซีเซียม 137 สามารถทำลายดีและยังปล่อยมลพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคของเลือด หัวใจ และอวัยวะในระบบโครงสร้างของร่างกาย ทำให้มีการเจ็บป่วย ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์โดยตรง แต่ก็สามารถก่อให้เกิดการบกพร่องที่ไม่ค่อยทำความเข้าใจได้ในร่างกายได้

ยากจะทำลายซีเซียม 137
ซีเซียม 137 ยังคงทำลายโซนต่อเนื่องเเละเข้าไปอยู่ในระบบน้ำซึ่งทำให้มันยากมากที่จะกำจัดออกจากระบบของเนื้อเยื่อและระบบน้ำของโลกในระยะยาวๆ เพราะสารพิษในซีเซียม 137 นั้นเป็นเเบบละเอียดอ่อนแสงสว่างและความอุณหภูมิเเบบเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

วิธีป้องกันการรั่วไหลของซีเซียม
การรั่วไหลของซีเซียม 137 เกิดจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือการผลิตหรือการนำไปใช้ ซึ่งความไม่ปลอดภัยจะเกิดขึ้นเหมือนกับการใช้รังสี อย่างไรก็ตามมีแนวทางในการป้องกันเมื่อเกิดการรั่วไหล ดังนี้

1. บริหารจัดการผลกระทบ เมื่อมีการรั่วไหลอันตรายเกิดขึ้น ควรจัดการบริหารผลกระทบในระยะสั้น โดยเฉพาะการตั้งระบบการแจ้งเตือนด่วนเเละการวางแผนการถอนอย่างรวดเร็วของประชาชน

2. จัดการรอยรั่ว ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือการปลดปล่อยสารพิษ จะต้องไม่มีการกลั่นแกล้งหรือละเลยด้านความปลอดภัยทางสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์ เเละรอบๆ ต้องถูกเเพร่เมื่อเกิดการรั่วไหล โดยตัวชี้วัดที่ถูกใช้จะถูกวางไว้ในช่วงที่เป็นพิษมากที่สุด ภายในงานวิจัยจะต้องมีการได้รับอนุญาตและควบคุมอย่างเคร่งครัด

3. อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันมากมายถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการเข้าสังคมของการปลดปล่อยสารพิษ ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความต้องการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์

4. การวางแผนตรวจสอบเเละรูปแบบการจัดการ ในการวางแผนตรวจสอบการประเมินโรคระหว่างแผ่นดินเนื่องจากการรั่วไหลของสารพิษได้รับการกำหนดถูกต้องการให้มีการตรวจสอบโรคของเขตพื้นที่เเละมีการดำเนินการจัดการโดยใช้ข้อมูลที่มี

5. การขึ้นระบบการเเจ้งเตือนของสาธารณูปโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้น้ำเเละเเสงสว่างไว้ในช่วงเวลาของการนำเข้าทดสอบ

FAQs

1. ซีเซียม 137 คืออะไร?
ซีเซียม 137 เป็นสารพิษจากกิ่งก้านการเเยกตัวทางนิวเคลียร์ (Nuclear fission) อันตรายต่อมนุษย์

2. การรั่วไหลของซีเซียม 137 ทำร้ายอะไรในร่างกายของมนุษย์?
ซีเซียม 137 สามารถเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกาย สามารถทำลายสมอง ไต ตับ ปอด อวัยวะสืบพันธุ์ และเนื้อเยื่อได้เพราะความทนทานของซีเซียม 137 ในร่างกาย

3. เราต้องระวังอะไรเมื่อเกิดการรั่วไหลในซีเซียม 137?
เมื่อเกิดการรั่วไหลของซีเซียม 137 สามารถทำลายการไหลของรูปแบบอินฟราเรด และอาจทำให้เกิดการบกพร่องที่มองไม่เห็นได้ในร่างกายได้อีกด้วย ดังนั้นจึงต้องป้องกันการรั่วไหลและจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหล

4. มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของซีเซียม 137 ได้?
มีอุปกรณ์ป้องกันมากมายถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการเข้าสังคมของการปลดปล่อยสารพิษ ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความต้องการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์

5. วิธีการป้องกันการรั่วไหลของซีเซียม 137 คืออะไร?
วิธีการป้องกันการรั่วไหลของซีเซียม 137 จะเน้นการบริหารจัดการผลกระทบ สำหรับการรั่วไหลอันตรายที่เกิดขึ้น ควรจัดการบริหารผลกระทบในระยะสั้น โดยเฉพาะการตั้งระบบการแจ้งเตือนด่วนเเละการวางแผนการถอนอย่างรวดเร็วของประชาชน อื่นๆ รวมทั้งมีการตรวจสอบและวางแผนเเละเเก้ไขอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับระบบโรงงาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button