Entertainment

เรื่องย่อ เภตรา นฤมิต ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านความคิด

เภตรา นฤมิต ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านความคิด

เภตรา นฤมิต เป็นชื่อของหนังสือที่เขียนโดยสยามารมณ์ (Siamanto) ซึ่งเป็นนักเขียนชาวอาร์เมเนีย ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1934 หนังสือเล่มนี้ถือเป็นเรื่องราวที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านความคิดเนื่องจากถูกเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอเหตุการณ์สั้นๆ ที่เผยแพร่เรื่องการกำจัดชีวิตของคนอาร์เมเนียในโอตตามัน ซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองโดยแต่งตั้งเฉพาะรัฐบาลแบบเผด็จการของตนเอง

หนังสือตั้งต้นชุด “เธอ, แม่ และฉัน” ถูกคัดเลือกเพื่อประกวดรางวัลหนังสือยอดนิยมของกรมวิชาการ แต่ได้ถูกเรียกร้องให้ถอนชื่อออกจากการแข่งขันเนื่องจากเป็นนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการคุมมวลชน ที่ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการเลือกตั้งแบบเปิดเผยตนเป็นรัฐบาลแบบประชาธิปไตย

นักเขียนชาวอาร์เมเนียคนนี้ไม่ได้ลี้ภัยเพียงเท่านั้น แต่ยังได้ถูกฝังซ้อนซ้อนโดยมิให้เจตนา นั่นแสดงว่าเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรและการปกครองโดยเผด็จการมีอิทธิพลต่อความคิดได้เป็นอย่างมาก

เนื้อหาของหนังสือ
หนังสือเล่มนี้มีส่วนตั้งต้นเป็นการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของสามพี่น้อง ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากที่ไม่เคยคาดคิด โดยเธอเป็นพี่น้องที่มีแรงเข็ญใจมากที่สุด

ภายหลังจากนั้น หนังสือก็ได้เขียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการชุมนุมของคนอาร์เมเนียในโอตตามัน โดยมุ่งเน้นไปที่เหยี่ยวแห่งความเป็นมนุษย์และการต่อต้านอำนาจ โอตตามันเป็นประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการโดยไม่มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย

ความเห็นเกี่ยวกับเภตรา นฤมิต
หนังสือเล่มนี้ถือเป็นผลงานวรรณกรรมที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงมีความหมายต่อปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านความคิด และชีวิตของคนอาร์เมเนียที่ถูกกำจัดชีวิตจากการปกครองโดยเผด็จการที่มีความทารุณและคุกคาม

นอกจากเรื่องราวที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านความคิด หนังสือเล่มนี้ยังมีบทเรียนรู้ให้ผู้อ่านได้เก็บเกี่ยวไปด้วย ซึ่งเป็นความคิดที่ดีแน่นอน เพราะเราสามารถนำบทเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

ข้อสงสัยไล่ตาม
1. เภตรา นฤมิต เป็นหนังสืออะไร?
– เภตรา นฤมิต เป็นชื่อหนังสือที่เขียนโดยสยามารมณ์ (Siamanto) เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอเหตุการณ์สั้นๆ ที่เผยแพร่เรื่องการกำจัดชีวิตของคนอาร์เมเนียในโอตตามัน

2. คำว่า เภตรา นฤมิต หมายถึงอะไร?
– เภตรา นฤมิต หมายถึง “แผ่นดินที่รุ่งโรจน์” ในภาษาอาร์เมเนีย

3. หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร?
– หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำจัดชีวิตของคนอาร์เมเนียในโอตตามัน และการต่อต้านอำนาจ

4. เป็นเรื่องราวที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านความคิดอย่างไร?
– เรื่องราวในหนังสือนี้สะท้อนถึงการต่อต้านอำนาจ และเหยี่ยวแห่งความเป็นมนุษย์ในการชุมนุมของคนอาร์เมเนียในโอตตามัน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านความคิด

5. มีบทเรียนรู้อะไรให้เราได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้?
– หนังสือเล่มนี้มีบทเรียนรู้ให้เราได้เรียนรู้เรื่องการต่อต้านอำนาจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจที่ไม่เป็นมิตรและการปกครองโดยเผด็จการ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button