Q&A

ถ้า ปี ใด มี เดือน อธิกมาส หมายความ ว่า อย่างไร: ความหมายและข้อมูลที่ควรทราบ

ถ้า ปี ใด มี เดือน อธิกมาส หมายความ ว่า อย่างไร: ความหมายและข้อมูลที่ควรทราบ

เดือน อธิกมาส (Adhikamasa) เป็นเดือนที่เพิ่มเติมเข้ามาในปฏิทินพื้นฐาน ซึ่งถูกใช้ในบางประเทศและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในศาสนาฮินดู ซึ่งมีประเพณีนับเวลาตามพระจันทร์ ดังนั้นเดือน อธิกมาส จึงเป็นช่วงเวลาที่พบเมื่อมีการปรับปรุงปฏิทินพระจันทร์เพื่อให้ตรงกับปีการศึกษาของดาราศาสตร์

ความหมายของ เดือน อธิกมาส

อธิกมาส หมายถึง “เดือนเพิ่มเติม” หรือ “เดือนที่เทียบได้กับปีอื่น” ซึ่งเป็นเดือนเพิ่มเติมเข้าไปในปฏิทินพระจันทร์ โดยจะป้องกันไม่ให้ประเด็นการนับเวลารอบๆเดือนเกิดความสับสน การเพิ่มเติมเดือนนี้ก็ทำให้พอดีกับพระจันทร์สัญลักษณ์เดียวกับปีกัน

เดือน อธิกมาสจะไม่มีชื่อเดียวกันในแต่ละปี แต่จะถูกตั้งชื่อตามปีและฤดูกาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชื่อของเกษตรผลิตในช่วงนั้นๆ เช่นน้ำในตำนานโคตรโลกีสีงาม (Mahabharata) นักเล่นเปตองจะนิยามเดือน อธิกมาสว่า “เส้นโยงที่บังเอิญเกิดขึ้นไปในเทศกาลของสัปดาห์สุดท้ายของฤดูฝน ฐานะของการอนุรักษ์ความเป็นอยู่รักยิ่งขึ้น และฤดูฝนจัดขึ้น” ในทางศาสนาฮินดู เดือน อธิกมาสมักจะเป็นเดือนที่ดีกว่าเดือนอื่น เนื่องจากมีวันพิเศษนับเพิ่มเติมเทียบกับเดือนปกติ

ข้อมูลที่ควรทราบ

เดือน อธิกมาส มักจะเป็นเดือนที่เพิ่มเติมเข้าไปในปฏิทินพระจันทร์ เพื่อปรับปรุงปฏิทินให้ตรงกับดาราศาสตร์ โดยเฉพาะในประเทศฮินดู และศาสนาที่มีประเพณีนับเวลาตามพระจันทร์ ในประเทศไทยและศาสนาพุทธ เดือน อธิกมาสจะไม่ถูกนำมาใช้ในปฏิทินพระจันทร์เนื่องจากไม่ใช่เทศกาลที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย

การเพิ่มเติมเดือนในปฏิทินพระจันทร์นั้น เป็นเรื่องที่ยังไม่มีความเห็นชอบร่วมกันในทุกชาติเมืองทั่วโลก ในปัจจุบันมีการใช้ปฏิทินที่มีการปรับปรุงเอง เช่นปฏิทินฮีบรู หรือปฏิทินสุริยคติ โดยมักจะใช้ชื่อเดือนมาตรฐานที่ไม่มีการเพิ่มเติมเอาเข้าไป

FAQs

Q: เตรียมตั้งชื่อเดือน อธิกมาสได้อย่างไรหากจะใช้ในปฏิทินของประเทศไทย?

A: เนื่องจากเดือนนี้ไม่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย การตั้งชื่อเดือน อธิกมาส ในปฏิทินของประเทศไทยไม่ได้เป็นเรื่องที่จำเป็น แต่หากต้องการตั้งชื่อก็สามารถใช้ชื่อของฤดูกาลหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆได้

Q: เดือน อธิกมาส เหมือนกับเดือนที่หนึ่งในปฏิทินฮินดูหรือไม่?

A: เดือน อธิกมาส ไม่ใช่เดือนในปฏิทินฮินดูที่มีชื่อเดียวกันเสมอไป แต่จะถูกตั้งชื่อตามปีและฤดูกาล และเป็นเดือนที่เพิ่มเติมเข้าไปในปฏิทินพระจันทร์

Q: เดือน อธิกมาส มีวันเทศกาลพิเศษในประเทศไหน?

A: เดือน อธิกมาส มักจะมีวันพิเศษนับเพิ่มเติมเทียบกับเดือนปกติในศาสนาฮินดู แต่ไม่ใช่เทศกาลที่มีจำนวนมากในประเทศอื่นๆ

Q: เดือน อธิกมาส มีความสำคัญอย่างไรในศาสนาฮินดู?

A: เดือน อธิกมาส เป็นเดือนที่ดีกว่าเดือนอื่นในศาสนาฮินดู เนื่องจากมีวันพิเศษเพิ่มเติมเทียบกับเดือนปกติและเป็นช่วงของฤดูฝนที่มีความสำคัญในการเก็บเกี่ยวเกษตรผลิต

Q: ทำไมเดือน อธิกมาสถึงถูกเพิ่มเติมในปฏิทินพระจันทร์?

A: เดือน อธิกมาสถูกเพิ่มเติมเข้าไปในปฏิทินพระจันทร์ โดยเฉพาะในศาสนาฮินดู เพื่อปรับปรุงปฏิทินให้ตรงกับดาราศาสตร์ และป้องกันไม่ให้ตารางปฏิทินมีความสับสนเนื่องจากจำนวนวันธรรมดาและวันพิเศษไม่ตรงกับปฏิทินพระจันทร์

Q: เดือน อธิกมาสเหมือนกับ “ปีอังคาร” หรือไม่?

A: “ปีอังคาร” หมายถึงปีที่มีเดือนพฤศจิกายน (November) มีวันอังคารบ้าง ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับเดือน อธิกมาสในปฏิทินพระจันทร์อย่างตรงไปตรงมา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button