Life

ดูดวงจากชื่อ คำนวณดวงชะตาได้อย่างไรบ้าง?

การดูดวงจากชื่อเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจที่ช่วยให้เราได้รู้ถึงดวงชะตาของเรา มาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถคำนวณดวงชะตาของเราได้อย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับดวงชะตาก่อน ดังนั้นการอธิบายโดยละเอียดจะช่วยให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้น ดวงชะตาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนเราแต่ละคน และพวกเขาจะมีความแตกต่างกันไป ดวงชะตามีความหมายเป็น “โชคชะตา” หรือ “ชะตาพร้อม” หรือ “พยาบาล” หลักการดูดวงชะตามีการคำนวณจากชื่อและวันเกิดของผู้ที่ต้องการดูดวง ดังนั้นความถูกต้องของการคำนวณมีผลต่อความเป็นจริงของดวงชะตา

วิธีการคำนวณดวงชะตาจากชื่อให้ใช้ตัวอักษรในชื่อของคนเราเป็นตัวเลข โดยในภาษาไทยมีการจับคู่ตัวอักษรกับตัวเลขที่มีค่าเท่ากัน ซึ่งสามารถดูได้จากตารางด้านล่าง

อักษร|ตัวเลข
–|–
ก|1
ข|2
ฃ|3
ค|4
ฆ|5
ง|6
จ|7
ฉ|8
ช|9
ซ|1
ฌ|2
ญ|3
ฎ|4
ฏ|5
ฐ|6
ฑ|7
ฒ|8
ณ|9
ด|1
ต|2
ถ|3
ท|4
ธ|5
น|6
บ|7
ป|8
ผ|9
ฝ|1
พ|2
ฟ|3
ภ|4
ม|5
ย|6
ร|7
ล|8
ว|9
ศ|1
ษ|2
ส|3
ห|4
ฬ|5
อ|6
ฮ|7

เมื่อมีตัวเลขของอักษรทุกตัวเรียบร้อยแล้วนำตัวเลขทั้งหมดมารวมกัน เช่น ชื่อ “ไก่” ได้เลข 4, 2, 1 รวมเป็น 7 ดังนั้นคนที่ชื่อไก่จะมีดวงชะตาเป็น 7

อย่างไรก็ตาม การคำนวณดวงชะตาจากชื่ออย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากแต่ละคนยังมีวันเกิดที่แตกต่างกันออกไปและมีผลต่อดวงชะตาของเขาด้วย ดังนั้นวิธีการคำนวณจึงต้องนำเลขของวันเกิดมารวมกันกับผลรวมของตัวเลขที่ได้จากชื่อเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

ดังตัวอย่าง คนชื่อ “ไก่” ที่เกิดเดือนเมษายน (เลขของเดือนเกิดคือ 4) มีวันเกิด 7 จะได้ผลรวมของชื่อเป็น 7 และผลรวมของวันเกิดเป็น 4 รวมกันเป็น 11 ดังนั้นคนชื่อ “ไก่” เกิดวันที่ 7 เมษายน จะมีดวงชะตาเป็น 11

ยังมีวิธีการคำนวณดวงชะตาอย่างหนึ่งใช้วันเกิดเป็นตัวชี้วัด โดยจะใช้วันและเดือนเกิดเป็นตัวเรียงต่อกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคนเกิดวันที่ 5 มีเดือนเกิดเป็นเดือน 6 ก็จะได้เลข 56 และนำเลขทุกตัวมารวมกัน ซึ่งจะได้ 11 จากนั้นคำนวณดวงชะตาตามวิธีที่ได้กล่าวข้างต้น

การดูดวงชะตาจากชื่อเป็นหนึ่งในวิธีการดูดวงที่จะช่วยให้เรารู้ถึงดวงชะตาของเราได้ง่ายขึ้น การคำนวณดวงชะตาจากชื่อนั้นเป็นวิธีคำนวณที่ง่ายและสามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติการดูดวงชะตาไม่ได้มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์อนาคตของคนแต่ละคนอย่างแม่นยำ เนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อโชคชะตาของเราไม่สามารถนำมาทำนายได้ทั้งหมด ดังนั้นการดูดวงชะตาจากชื่อนั้นเป็นเพียงการตีความให้มีความหมายเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นโอกาสในการทำนายสิ่งต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนงาน หรือการเปลี่ยนที่อยู่ได้ ดังนั้น การดูดวงชะตาจากชื่อควรเป็นเพียงความสนใจเท่านั้น

FAQs
Q1: การดูดวงชะตาจากชื่อมีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวัน
A1: การดูดวงชะตาจากชื่อสามารถใช้ในการตีความความหมายต่อคนเองได้แต่ไม่ทำให้เกิดผลเป็นการทำนายอนาคตอย่างแม่นยำ

Q2: สามารถดูดวงชะตาจากชื่อของผู้อื่นได้หรือไม่
A2: ถ้ามีความเชื่อเรื่องดวงชะตากันจริง สามารถดูดวงชะตาจากชื่อของผู้อื่นได้

Q3: การดูดวงชะตาจากชื่อมีผลต่อชีวิตหรือการตัดสินใจของเราไหม
A3: การดูดวงชะตาจากชื่อเป็นเพียงการตีความและไม่มีผลต่อการตัดสินใจของเรา

Q4: การจับคู่ในการดูดวงชะตาจากชื่อสามารถทำได้หรือไม่
A4: การจับคู่ในการดูดวงชะตาจากชื่ออาจทำได้ แต่ควรระมัดระวังเนื่องจากไม่ควรใช้ดวงชะตาในการตัดสินใจการจับคู่ของเรา

Q5: การดูดวงชะตาจากชื่อเหมือนกับดูดวงทางด้านโรมันไนของทิงแบบไหน
A5: การดูดวงชะตาจากชื่อเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นในตำนานและมีความเป็นรูปธรรมชาติของชาวไทย ส่วนด้านโรมันไนจะดูดวงจากตำแหน่งดาราศาสตร์ที่แตกต่างกันกับการดูดวงชะตาจากชื่อ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button