Y2k คืออะไร? การเตรียมตัวก่อนปี 2000

Y2K คืออะไร? การเตรียมตัวก่อนปี 2000

Y2K หรือ Year 2000 Problem เป็นปัญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1990 ถึง 2000 ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ คือคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงปีย้อนหลังในรูปแบบของสิบสองร้อยถึงเจ็ดสิบเอ็ด เนื่องจากทำให้มีการแสดงผลออกมาเป็นปี 1900 แทน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เอาใจใส่ในการหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ ได้เป็นเวลาหลายปี

การเตรียมตัวก่อนปี 2000

ที่มาของปัญหา Y2K เกิดจากความคิดเด่นของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนั้นจะต้องไม่มีชีวิตอยู่เพียงแค่สองสิ่ง เดิมมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบที่บอกเวลาเป็นเวลาเดียวกัน เช่น สายเคเบิลที่ใช้ในการทำระบบการจองตั๋วหรือการแจ้งเตือนเป็นต้น แต่เมื่อเกิดปี 2000 แล้วจะมีการใช้งานสองสายเคเบิลที่แตกต่างกัน เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการจะแสดงผลเป็นปี 2000 ก็จะทำให้ระบบยึดปี 1900 แทน

เมื่อมีข้อบกพร่องในการบันทึกและส่งออกข้อมูลไปยังระบบอื่นของรัฐบาล หน่วยงานสถานีโทรทัศน์และวิทยุ การเงินผู้ผลิต หรือผู้มีประโยชน์ทั่วไป ผู้ประกอบการในหลายประเทศจึงเริ่มต้องใช้งานตัวแก้ไขปัญหา Y2K และทำการตรวจสอบความคงทนของระบบและเครื่องมืออื่นในการจัดการข้อมูล การตรวจสอบความคงทนและทำการปรับปรุงให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างปกติในการทำงานของ Y2K

ในประเทศไทย เรื่อง Y2K เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่รวมกันว่าหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์หุ้มกล่องตู้ไฟฟ้าและตู้คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้การเตรียมความพร้อม Y2K ยังครอบคลุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ถือว่ามีความสำคัญสูงมาก เนื่องจากบางอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์การเปิดเครื่องต่ำกว่าระดับที่ต้องการซึ่งอาจจะทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับองค์กรและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปี 2000 โดยการตรวจสอบระบบการทำงานของสถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการฐานรากข้อมูลสำคัญและจัดทำแผนการแก้ไขหรือปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่เป็นไปได้ที่จะต้องรับมือกับปัญหา Y2K

FAQs

1. Y2K เป็นอะไร?

Y2K หรือ Year 2000 Problem เป็นปัญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1990 ถึง 2000 ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ คือคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงปีย้อนหลังในรูปแบบของสิบสองร้อยถึงเจ็ดสิบเอ็ด เนื่องจากทำให้มีการแสดงผลออกมาเป็นปี 1900 แทน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เอาใจใส่ในการหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ ได้เป็นเวลาหลายปี

2. ปัญหา Y2K มีผลกระทบต่ออะไรบ้าง?

เมื่อมีข้อบกพร่องในการบันทึกและส่งออกข้อมูลไปยังระบบอื่นของรัฐบาล หน่วยงานสถานีโทรทัศน์และวิทยุ การเงินผู้ผลิต หรือผู้มีประโยชน์ทั่วไป ผู้ประกอบการในหลายประเทศจึงเริ่มต้องใช้งานตัวแก้ไขปัญหา Y2K และทำการตรวจสอบความคงทนของระบบและเครื่องมืออื่นในการจัดการข้อมูล การตรวจสอบความคงทนและทำการปรับปรุงให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างปกติในการทำงานของ Y2K

3. การเตรียมตัวก่อนปี 2000 คืออะไร?

การเตรียมความพร้อมก่อนปี 2000 หรือ Y2K Preparedness คือการตรวจสอบระบบการทำงานของสถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการฐานรากข้อมูลสำคัญและจัดทำแผนการแก้ไขหรือปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่เป็นไปได้ที่จะต้องรับมือกับปัญหา Y2K ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา Y2K และให้งานสามารถเลื่อนหรือเร่งความเร็วของการแก้ไขหรือปรับปรุงก่อนวันที่ระบุ หรือวันที่ระบุที่เป็นการเปิดตัวของ Y2K จำเป็นต้องใช้งานในการตรวจสอบระบบของไฟฟ้าอู่ซ่อมรถยนต์และเครื่องยนต์ดีเซลและถ่านหินมัน เนื่องจากแต่ละระบบต่างกันมากในการใช้งานของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้การเตรียมความพร้อมก่อนปี 2000 เห็นว่าเป็นเวลาประหยัดการดำเนินงานและบันทึกรายการขององค์กรและรัฐบาล

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button