ไอเดียตั้งชื่อเฟสที่เลือกถูกใจคนโดยสิ้นเชิง

ไอเดียตั้งชื่อเฟสที่เลือกถูกใจคนโดยสิ้นเชิง

การตั้งชื่อเฟสไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องเลือกชื่อที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ไม่เกิน 255 ตัวอักษร และมีความน่าจดจำ เพื่อให้คนจำชื่อและหาเราเจอได้ง่าย นอกจากนี้ ชื่อเฟสยังมีผลต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาดของเราด้วย ดังนั้น การเลือกชื่อเฟสที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด

เลือกชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเรา

สำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ การตั้งชื่อเฟสที่เป็นคำอธิบายใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการที่เราขายจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายขึ้น และง่ายต่อการระบายข่าวสาร จากนั้นก็ใช้ชื่อเฟสนี้ในโปรโมชั่นสินค้าหรือบริการ โครงการต่างๆ เนื่องจากชื่อเฟสนี้ให้ความหมายใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังช่วยสร้างความโดดเด่นและเป็นการตลาดมืออาชีพอีกด้วย

เลือกชื่อที่ควรเป็นภาษาบ้าน

การเลือกชื่อที่จำได้ง่ายและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ในบางกรณีชื่อภาษาไทยจะเข้าใจง่ายกว่าชื่อภาษาอังกฤษ และต้องการตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ ดังนั้น การเลือกชื่อเฟสภาษาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งชื่อเฟสที่เราเลือกควรเป็นชื่อที่คนไทยจำได้ง่ายและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับชื่อธุรกิจของเรา

เลือกใช้ชื่อสั้นกว่า 10 ตัวอักษร

การเลือกชื่อเฟสควรใช้ความยาวที่ไม่เกิน 10 ตัวอักษร เพื่อให้ชื่อเฟสมีความสั้นและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ชื่อสั้นยังช่วยให้เมื่อแชร์ URL และการแท็กผู้อื่น เราจะสะดวกต่อการพิมพ์และตัวอักษรไม่เยอะจนกระทั่งผิดพลาด

เลือกใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่น

การเลือกชื่อเฟสก็ต้องไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่นในท้องถิ่น เพื่อป้องกันการหลอกลวงและลูกค้ากลับไปอยู่กับธุรกิจคู่แข่งของเรา นอกจากนี้ การเลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่นยังช่วยบอกและสร้างคุณค่าของธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น

เลือกชื่อที่มีความโดดเด่น

การเลือกชื่อเฟสที่เป็นคำใช้ที่น้อยมากๆอาจจะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน แต่ผู้ใช้งานอาจจะจำไม่ได้ง่ายนักและดูไม่น่าจดจำ ดังนั้น การเลือกชื่อเฟสที่มีความโดดเด่นและใช้ภาษาบ้านให้เหมาะสมกับบริการหรือสินค้าที่เราขาย อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของเราว่าจะเป็นไปได้ว่าจะได้รับความนิยม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และชื่อเฟสที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

FAQs

Q: ต้องการตั้งชื่อเฟสใหม่ ต้องทำอย่างไร?
A: เข้าสู่หน้า Manage Page ของเฟสที่ต้องการตั้งชื่อใหม่ คลิกที่ “Edit Page Info” และเลือกที่ด้านซ้ายมือ “Page Name” แล้วแก้ไขชื่อใหม่ที่ต้องการ

Q: ต้องการเปลี่ยนชื่อเฟสเดิม ต้องทำอย่างไร?
A: เข้าสู่หน้า Manage Page ของเฟสที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิกที่ “Edit Page Info” และเลือกที่ด้านซ้ายมือ “Page Name” แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น หากเหตุผลของการเปลี่ยนชื่อเพราะการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ social media ให้เปลี่ยนเฉพาะ username แทน เพื่อรักษา URL และการขึ้นต้นที่มีชื่อเดิมที่จำได้อย่างเหมาะสม

Q: วิธีเลือกชื่อเฟสที่ดี?
A: ควรเลือกชื่อเฟสที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ไม่เกิน 255 ตัวอักษร และมีความน่าจดจำ เพื่อให้คนจำชื่อและหาเราเจอได้ง่าย อีกทั้งถ้าเป็นธุรกิจสินค้าหรือบริการควรเลือกชื่อที่สัมพันธ์กับธุรกิจของเรา ในทั้งหมดจะต้องเลือกใช้ชื่อไม่ซ้ำกับธุรกิจบางส่วน นอกจากนี้ชื่อเฟสยังต้องสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและโดดเด่น

Q: ควรใช้ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเมื่อตั้งชื่อเฟส?
A: ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าและประชากรที่เราเข้าถึง ถ้ากลุ่มลูกค้าเราถ้าถอยครั้งกลับแล้วไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ให้เลือกภาษาไทย แต่หากธุรกิจของเราเป็นสินค้าโอทอป อาจจะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม target audience

Q: ควรเลือกชื่อสั้นหรือยาวเมื่อตั้งชื่อเฟส?
A: ควรเลือกชื่อสั้น ๆ ไม่เกิน 10 ตัวอักษร หากชื่อยาวแล้วก็จะไม่ให้ความกระจ่างและไม่สามารถจดจำง่าย

Q: ควรเลือกชื่อเฟสที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจอื่น เพราะเหตุใด?
A: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนว่าธุรกิจของเรามาจากที่อื่น และยังช่วยแยกเจตคำร้องที่เข้ามาต่อเราในสื่อออนไลน์ได้อย่างชัดเจน

ในการตั้งชื่อเฟส นอกเหนือจากต้องเลือกชื่อที่ตรงกับธุรกิจของเราแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความสั้น ความคล้ายคลึง ความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและมีความโดดเด่นเพื่อที่จะเป็นชื่อเฟสที่ถูกใจคนโดยสิ้นเชิง ดังนั้นผู้ประกอบการควรคำนึงถึงเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนที่จะตั้งชื่อเฟสใหม่ หรือแก้ไขชื่อเฟสเดิมของเราเมื่อจำเป็น

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button