เชื้อ HPV คืออะไร? รู้จักพันธุกรรมและผลกระทบสู่สุขภาพ

เชื้อ HPV คืออะไร? รู้จักพันธุกรรมและผลกระทบสู่สุขภาพ

เชื้อ HPV (Human Papillomavirus) เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือการสัมผัสกับผิวหนังที่เป็นเชื้อ HPV โดยเฉพาะกันน้ำมัน จะต้องผ่านการแพร่กระจายผ่านทางสื่อสัมผัส หรือชุดนอนใน นอกจากนี้ เชื้อ HPV ยังสามารถติดเชื้อผ่านทางทางอุจจาระ หรือการสัมผัสเครื่องสำอาง อุปกรณ์ดูแลสุขภาพที่ใช้ร่วมกัน

มาตรฐานปกติทั่วไป ชนิดของเชื้อ HPV ที่ส่งผลให้เกิดมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งช่องปากต่างๆ มีมากกว่า 100 ชนิด แต่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ HPV ชนิดไหนที่สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้เลยนั่นเอง

พันธุกรรมของเชื้อ HPV

เชื้อ HPV ไม่ได้มีผลต่อปัจจัยสุขภาพในร่างกายที่สามารถคัดกรองได้เช่น เลือด แต่มีผลกับผลการแต่งงาน เอกชน และพฤติกรรม ยืนยันว่า ยังไม่มีสารสนเทศเหล่านี้ :

หากพ่อแม่มีเชื้อ HPV ลองปิดตาคิดว่า :

– คณะกรรมการคัดกรองด้านเพศสัมพันธ์ที่แนะนำนักวิชาการสมาชิก รองรับการให้บริการแบบว่าง ๆ ในช่วงเวลาเด็กเล็กสามารถไม่จำเป็นต้องถ่ายวิดีโอสมัครสมาชิก เพราะคุณพ่อคุณแม่มีเชื้อ HPV หมันอยู่แล้ว
– เชื้อ HPV ที่สลายไปด้วยตัวเองมักจะเกิดขึ้นภายใน 1–2 ปี และไม่จำเป็นต้องเกิดเป็นโรคมะเร็ง ดังนั้น คุณควรกักตุนรอรับวัคซีนและปรึกษาเทคนิคการป้องกัน
– เมื่อวัยเรียนประจำวันมาถึง ถ้าเพื่อนใกล้ชิดก็สารถที่จะติดเชื้อ HPV หรือมีความเสี่ยงสูงก็สารถที่จะติดเชื้อเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องสมมุติว่าจะต้องเกิดโรคมะเร็ง แต่เกิดเพราะเพื่อนมาเยือนไปให้การพยาบาล

ผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยปกติแล้ว เชื้อ HPV ไม่สามารถทำให้เกิดโรคในร่างกายได้โดยตรง แต่กระบวนการที่ติดเชื้อต่อเนื่องนาน ๆ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายแง่ของร่างกาย ได้แก่

1. โรคหืดภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) : เชื้อ HPV สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ได้ในผู้ที่ติดเชื้อแล้ว

2. ความเสียหายทางเพศสัมพันธ์ : ผลร้ายที่พบทางเพศสัมพันธ์เมื่อติดเชื้อ HPV เฉพาะชนิดที่สามารถทำให้เกิดมะเร็งต่างๆได้ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งช่องปาก หรือมะเร็งช่องทางหายใจ

3. มะเร็ง : การติดเชื้อ HPV สามารถเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ หรือมะเร็งช่องปาก ดังนั้น การรักษาเชื้อ HPV เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดมะเร็ง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับวัคซีน HPV

ระบบการคัดกรองวัคซีน HPV มีการกำหนดให้เด็กอายุ 9–14 ปีได้รับวัคซีน 2 เข็มซึ่งจัดทำใหม่ให้เหมาะสมกับโครงการศึกษาคุณลักษณะอยู่ในช่วงอายุนี้ นอกจากนี้ ก็สามารถทำวัคซีน HPV ให้กับเด็กโตช่วงอายุ 9–26 ปี โดยที่มีโอกาสติดเชื้อสูง อย่างรวดเร็วเสียด้วย

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการใช้วัคซีน HPV

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการคัดกรองฟิตซ์ Diva เป็นโครงการที่พัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกและบริเวณอ่อนตัวรอบข้าง โดยที่ตรวจตัวอย่างสตรี สามารถคัดกรองมะเร็งหน้าอกได้หรือเป็นมะเร็งปากมดลูก

ทั้งนี้ การให้วัคซีน HPV ยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ HPV ชนิดที่ทำให้เกิดมะเร็งได้

FAQs เกี่ยวกับเชื้อ HPV

1. เชื้อ HPV สามารถติดเชื้อผ่านวัสดุต่างจากผู้ป่วยได้หรือไม่?

ใช่ เชื้อ HPV สามารถติดต่อสื่อสารผ่านวัสดุต่าง ๆ ได้ เช่น ผ้าห่ม หมอน ผ้าเช็ดตัว และชุดนอนใน การใช้ซองถุงป้องกันเพศชายไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ ผ่อนผันไม่ได้ทันทีและไม่มีวิธีที่เป็นเอกชนในการป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุต่าง ๆ

2. วัคซีน HPV เป็นอย่างไร?

วัคซีน HPV เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ชนิดบางชนิด สามารถป้องกันตั้งแต่เชื้อเกร็ดต่อเติมคลินิกและรังควาย (HPV) ชนิดที่หลายหลายเกิดมา

3. การเยียวยาเชือ HPV

ไม่มีการรักษารักษาโดยตรงในร่างกายของเชื้อ HPV แต่การแก้ไขปัญหาได้ โดยจะต้องกำหนดการคัดกรองวัคซีนโอกาสติดเชื้อติดต่อ และทำประวัติผู้ป่วยที่มาสู่คลินิกด้วยอาการที่เหมือนกันและประวัติการส่งต่อเชื้อศูนย์สำหรับนักวิชาการโรคติดต่อด้านเดียวคือ ^1

4. เชื้อ HPV ทำให้เกิดอาการอย่างไรบ้าง?

เชื้อ HPV ไม่ก่อให้เกิดอาการในร่างกายโดยตรง แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพเพราะแต่ละชนิดของเชื้อ HPV มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาพิสูจน์การเมืองแตกต่างกัน การติดเชื้อ HPV ที่เป็นอันตรายสูงจะต้องมีอาการต่อไป ซึ่งอาจเป็นผลของเชื้อ HPV ชนิดอื่น ถ้าเชื้อ HPV ที่คุณติดต่อไม่ใช่ชนิดที่อันตรายสูงนั้น คุณสามารถติดเชื้อและไม่พบอาการของโรค

5. เชื้อ HPV สามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ำมันได้หรือไม่?

เชื้อ HPV สามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ำมันได้ โดยเฉพาะน้ำมันจากบริเวณที่เป็นเชื้อ HPV อยู่แล้ว น้อยกว่าต่ำกว่าจะต้องถ่ายโอ๊ะในน้ำมัน

6. เชื้อ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกคืออะไร?

เชื้อ HPV ที่เป็นอันตรายสูงมักจะส่งผลต่อผิวหนังและมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก อาจส่งผลต่อข้อสัมพันธ์เพศโดยเฉพาะระหว่างการสัมผัสเฉพาะโพลัสโซม ทำให้เพศตรงกันข้ามบางรายเป็นโรคมะเร็งต่างๆได้

แต่เชื้อ HPV ที่ก่อโรคมะเร็งปากมดลูก ไม่ใช่เชื้อ HPV ทุกชนิด และไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อ HPV จะเป็นโรคมะเร็งได้

7. HPV ทำให้เกิดกันเองได้หรือไม่?

HPV ไม่ได้เกิดขึ้นแบบมีชีวิต แต่ปกติมักจะเกิดเมื่อผู้ป่วยมีชีวิตสัมผัสกับเชื้อ HPV แต่ก็ยังไม่ใช่หมั่นป้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button