5 วิธีตั้งชื่อเฟสให้โดนใจลูกค้า

ในยุคที่ผ่านมาการตั้งชื่อเฟสของธุรกิจออนไลน์มักจะใช้โฉมงาม แต่ในปัจจุบันนั้นการตั้งชื่อเฟสของธุรกิจนั้นมีความสำคัญมากกว่าแค่โฉมงาม และถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างพฤติกรรมในการซื้อขายของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ การเลือกชื่อเฟสที่โดนใจลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการตระหนักถึงแบรนด์และพฤติกรรมซื้อขายของลูกค้าเอง ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการตั้งชื่อเฟสให้โดนใจลูกค้า โดยยึดระเบียบจากนักการตลาดชื่อดัง

วิธีที่ 1 : เลือกชื่อที่สื่อความหมายและอ่านง่าย
การเลือกชื่อเฟสที่มีความหมายและอ่านง่ายจะช่วยให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงความสับสนในการค้นหาสินค้าและบริการของเรา ตัวอย่างเช่น Facebook ชื่อของเฟสได้ขยายออกไปในปัจจุบันและใช้ทั่วไปในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับ social media แต่ต้นกำเนิดของชื่อ Facebook นั้นมีความหมายว่า “หนังสือชนิดเล็กๆ ที่ใช้ในการจดบันทึกชื่อและที่อยู่ของนักศึกษา” ซึ่งเป็นชื่อเฟสที่มีความหมายและอ่านง่าย เมื่อลูกค้าพูดถึง Facebook หรือพบกับชื่อ Facebook อยู่บนจอหน้าเว็บไซต์ในทันทีก็จะรู้ว่าเป็นเฟสที่เกี่ยวข้องกับ social media

วิธีที่2 : ใช้คำชัดเจนและจดจำได้ง่าย
การใช้คำที่ชัดเจนและจดจำได้ง่ายสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนและความจำในการตลาด ยกตัวอย่างเช่น Nike ที่เลือกใช้ “Just Do It” ในการตระหนักรู้และสร้างความจำต่อกับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นคำโปรโมชั่นที่ดีและหลายคนรู้จักหรือเห็นมาก่อนเข้ามาใช้งานสินค้าหรือบริการ ดังนั้นการใช้คำชัดเจนและจดจำได้ง่ายสามารถสร้างเอฟเฟกต์ถาวรของชื่อได้

วิธีที่3 : ย้ำจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ
การเน้นเชื่อมโยงบริการหรือสินค้ากับชื่อเฟสนั้นสามารถช่วยส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้าได้ เนื่องจากชื่อเฟสนั้นถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้นการสื่อสารของเราต้องเน้นเชื่อมโยงกับจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นและสัมผัสถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น ชื่อ Teamwork นั้นเน้นเชื่อมโยงกับคำว่า ทำงานเป็นทีม จึงช่วยส่งต่อคุณค่าของบริการทำงานเป็นทีมได้

วิธีที่4 : ไม่ควรใช้คำหยาบหรือมีความหมายที่ไม่เหมาะสม
สำหรับการตั้งชื่อเฟสของธุรกิจออนไลน์เราควรสร้างความเอาใจใส่กับการใช้คำหยาบหรือคำที่มีความหมายไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อการติดบัญชีของบริการของเราต่อไป อย่างเช่น การตั้งชื่อเฟสเฟอร์รี่ (F***ery) อาจทำให้บริการของเราถูกให้คะแนนลบจากลูกค้าวิจารณ์อย่างไม่เหมาะสมหรือผู้ใช้งานอาจไม่ค่อยสนใจจะเข้ามาใช้งานบริการเราเมื่อพบกับชื่อเฟสที่ไม่เหมาะสม

วิธีที่5 : ใช้ชื่อที่สั้นและออกเสียงง่าย
การเลือกชื่อเฟสที่สั้นและออกเสียงง่ายนั้นสามารถช่วยให้ลูกค้าจำได้ง่าย และติดปากผู้ใช้งานง่าย ซึ่งทำให้ชื่อเฟสของเรามีโอกาสเป็นชื่อที่แขวนไว้บนปากลูกค้าอย่างน้อย ซึ่งสำคัญสำหรับการสร้างความจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ยกตัวอย่างเช่น Instagram ถือเป็นชื่อที่สั้นและออกเสียงง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับชื่อเฟสบริการอื่นๆ

FAQs

1. การตั้งชื่อเฟสควรยึดอะไรเป็นหลักในการเลือกชื่อ?
ชื่อเฟสควรต้องยึดถือหลักการที่โดยตลาด จากนั้นจึงคำนึงถึงความหมายของชื่อว่าสื่อความหมายอย่างไรและจดจำได้ง่ายหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องใช้ชื่อที่ผู้ใช้งานง่าย ออกเสียงง่ายและสั้นๆ

2. การตั้งชื่อเฟสควรย้ำจุดเด่นของสินค้าหรือบริการอย่างไร?
การย้ำจุดเด่นของสินค้าหรือบริการสามารถสร้างความจำต่อกับลูกค้าได้เพราะชื่อเฟสเป็นอีกช่องทางที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าได้ ดังนั้นการตั้งชื่อเฟสควรสร้างความเห็นความไว้ใจหรือความรู้สึกดีต่อผลิตภัณฑ์ด้วย

3. การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจออนไลน์ของเรา?
การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราถูกลบจากสื่อต่างๆ พร้อมทั้งได้รับความไม่ลงรอยกับลูกค้า เนื่องจากต้องเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยชื่อเฟสโดยตลอด

4. วิธีการตรวจสอบชื่อเฟสว่าไม่ซ้ำในตลาดออนไลน์ เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์?
การตรวจสอบชื่อเฟสว่าไม่ซ้ำในตลาดออนไลน์ โดยมากจะตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ domain registry ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจดรายชื่อโดเมนและดูชื่อเฟสว่ามีใครใช้หรือยัง

5. ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อเฟสจะได้ผลต่อการขายหรือไม่?
การเปลี่ยนชื่อเฟสการตลาดออนไลน์อาจทำให้ลูกค้าของเราสับสน และไม่รู้จะหาสินค้าหรือบริการเราได้อย่างไร เนื่องจากชื่อเฟสเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า ดังนั้นเราควรคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับการขายของเรา และต้องปรึกษาเอกสารและกฏระเบียบก่อนการเปลี่ยนแปลงชื่อเฟสเสมอ

สรุป
การตั้งชื่อเฟสของธุรกิจออนไลน์นั้นมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ และช่วยสร้างความจำในการตลาดให้เกิดอย่างยั่งยืน ดังนั้นการเลือกชื่อที่แข็งแกร่งและคำนึงถึงความหมายของเฟสเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการส่งเสริมต่อธุรกิจออนไลน์ของเรา พร้อมกับควรคำนึงถึงการใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมที่อาจส่งผลไม่ดีต่อธุรกิจของเราโดยไม่ต้องการ

แนะนำเพิ่มเติม
สำหรับการตั้งชื่อร้านออนไลน์ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้
– https://www.omisocial.com/blog/how-to-name-a-new-online-store/
– https://www.oberlo.com/blog/how-to-name-your-ecommerce-business
– https://www.shopify.com/blog/how-to-name-your-online-store

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button