Q&A

ประวัติหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน: สมเด็จพุทธเจ้าด้วยน้ำหนักแห่งศิลปวัญชีล้านนา

ด้วยความสำคัญของศิลปวัญชีล้านนา ซึ่งเป็นศิลปกรรมสำคัญของเหนือของประเทศไทย จึงมีหลายวัดที่ประสบความสำเร็จในการตกแต่งด้วยศิลปวัญชีล้านนา แต่วัดบางคลานเป็นอันดับต้นๆ ที่มีศิลปวัญชีล้านนาในจังหวัดอุตรดิตถ์

หลวงพ่อเงินวัดบางคลานเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่สำคัญของวัดบางคลาน ซึ่งได้รับเกียรติจากพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 ในการนำไปใช้ในพิธีแต่งงานของเจ้าสาว เมื่อปี พ.ศ. 2485 และถูกตั้งเป็นภิกษุในปี พ.ศ. 2492 ด้วยความหลงใหลในการพัฒนาศิลปวัญชีล้านนา หลวงพ่อเงินวัดบางคลานได้ร่วมกับนักวิชาการและช่างศิลป์เพื่อพัฒนาเทคนิคการทำศิลปวัญชีล้านนาให้ดียิ่งขึ้น

จากที่เป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะ กฤษฎ์ คล่องเคียงเคยไปเยือนวัดบางคลานและได้พบกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ที่เป็นนักพัฒนาฝีมือศิลปวัญชีล้านนา เขาได้กล่าวว่า “หลวงพ่อเงินทำงานมาอย่างหนักเพื่อพัฒนาศิลปวัญชีล้านนาให้ดียิ่งขึ้น โดยที่เขาใช้เทคนิคของเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะ เขาได้ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเมอร์เล็กๆ เพื่อใช้ในการวาดแบบภาพศิลปะ นอกจากนี้เขายังใช้เทคนิคแห่งการสับสนวัสดุในการสร้างศิลปวัญชีล้านนาที่คล้ายคลึงกับประวัติศาสตร์”

ด้วยความสำคัญของศิลปวัญชีล้านนาที่เป็นที่รู้จักในทุกอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีการรักษาศิลปวัญชีล้านนาให้มีความยั่งยืนในภูมิภาค เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 หลวงพ่อเงินวัดบางคลานได้รับเกียรติจากสมเด็จพระบรมศาสดาฯ ที่ประกาศให้เป็น สมเด็จพุทธเจ้าด้วยน้ำหนักแห่งศิลปวัญชีล้านนา เพื่อสืบสานและรักษาศิลปวัญชีล้านนาให้มีการดูแลและพัฒนาต่อไป ทำให้วัดบางคลานเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่รักษาศิลปวัญชีล้านนา

FAQs

Q: หลวงพ่อเงินวัดบางคลานเหมือนกับหลวงพ่อเงินแห่งวัดใด อย่างไร
A: หลวงพ่อเงินวัดบางคลานคือภิกษุที่ถูกตั้งเป็นหลวงพ่อเงินเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492 โดยได้รับเกียรติจากพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 ในการนำไปใช้ในพิธีแต่งงานของเจ้าสาว และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่รักษาศิลปวัญชีล้านนา

Q: วัดบางคลานเป็นวัดอะไร มีข้อมูลเพิ่มเติมไหม
A: วัดบางคลานเป็นวัดที่มีความสำคัญในการตกแต่งด้วยศิลปวัญชีล้านนาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่รักษาศิลปวัญชีล้านนา นอกจากนี้ ยังมีพระบรมธาตุไฟฟ้าในวัดบางคลานที่รักษาไว้เป็นมรดกของพระบรมสารีริกธาตุ

Q: หลวงพ่อเงินวัดบางคลานใช้เทคนิคอะไรในการพัฒนาการทำศิลปวัญชีล้านนา
A: หลวงพ่อเงินวัดบางคลานได้ใช้เทคนิคของเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะ เขาได้ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเมอร์เล็กๆ เพื่อใช้ในการวาดแบบภาพศิลปะ นอกจากนี้เขายังใช้เทคนิคแห่งการสับสนวัสดุในการสร้างศิลปวัญชีล้านนาที่คล้ายคลึงกับประวัติศาสตร์

Q: สมเด็จพุทธเจ้าด้วยน้ำหนักแห่งศิลปวัญชีล้านนามีความหมายอย่างไร
A: สมเด็จพุทธเจ้าด้วยน้ำหนักแห่งศิลปวัญชีล้านนา เป็นการเชื่อมั่นที่ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นมีต่อศิลปวัญชีล้านนา โดยสมเด็จพระบรมศาสดาฯ ได้หมายความว่า “เพราะศิลป์วัญชีล้านนา มีขนาดใหญ่ โตมากขึ้น และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของภูมิภาคต้นน้ำ แต่ว่าตอนนี้ ศิลป์วัญชีล้านนาอยู่คนละที่คนละแบบ ไม่มีคนทำให้เป็นแบบเดียว ดังนั้น พระบรมศาสดาแห่งประเทศไทยขอพระองค์ทรงทองเทียมโอรสแก่ล้วนแก่ประชาชนในพื้นที่เหนือ เพื่อเป็นการสืบสานและรักษาศิลปวัญชีล้านนา”

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button