การสอบ NT คืออะไร? ทำไมถึงต้องสอบ?

การสอบ NT คืออะไร? ทำไมถึงต้องสอบ?

การสอบ NT (National Test) เป็นการสอบแบบมาตรฐานที่มีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น และถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนิสิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อประกอบการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเข้ามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้อย่างมั่นคง

NT นั้นประกอบด้วยวิชาที่แตกต่างกันในส่วนของ Science (วิทยาศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์), และ English (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งนิสิตที่จะสอบต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะในแต่ละวิชาดังกล่าว

การสอบ NT นั้นถือเป็นการสอบที่สำคัญที่สุดสำหรับนิสิตที่จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการแข่งขันเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยบนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการแข่งขันอย่างรุนแรง นับตั้งแต่ยังอยู่ในโรงเรียนเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงการวิจัย การรับเขียนบทความ และเขียนสมุดปกติตามหลักสูตรของวิชาการต่างๆ

การสอบ NT โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องความรู้และความเข้าใจต่อบทเรียนในแต่ละวิชา ซึ่งสามารถตอบได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจจริงๆ โดยสามารถเตรียมตัวสอบได้โดยการอ่านหนังสือต่างๆจากตลาดหนังสือ ที่รวมไว้โดยเฉพาะสำหรับการสอบ NT เอง

นอกจากนี้ การสอบ NT ยังถือเป็นการสอบที่ำนัลของนิสิตที่ต้องการเข้าไปทำงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือไม่ว่าจะอยู่ในส่วนภูมิภาคเท่านั้น เนื่องจากในทุกๆแห่งสามารถตั้งขั้นต่ำของ NT โดยขั้นต่ำที่ต้องการต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละแห่ง

ดังนั้นการสอบ NT เป็นการตั้งตัวและเตรียมตัวสำหรับการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอย่างมั่นคง และยังเป็นการวัดความรู้ความสามารถของนิสิตเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ

FAQs การสอบ NT

1. การสอบ NT มีกี่วิชา?

มีทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ Science (วิทยาศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์), และ English (ภาษาอังกฤษ)

2. อัตราค่าสมัครการสอบ NT เท่าไร?

ค่าสมัครต่อคน วิชาละ 500 บาท

3. วิธีการสมัครสอบ NT มีอย่างไร?

นักเรียนสามารถสมัครการสอบ NT ได้ที่โรงเรียนของตนเอง หรือที่สำนักงานการสอนแผนการสอนพิเศษสังคม-สงเคราะห์

4. การสอบ NT ที่ไหนมี?

ทุกมหาวิทยาลัยมีการรับสมัครและเปิดให้สอบ NT พร้อมทั้งสถาบันการศึกษาบนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. มีตัวอย่างข้อสอบแบบ Practice Test ไหม?

นอกจากนั้น ทุกๆวิชาจะมีเอกสารเพื่อประกอบการเตรียมตัวสอบ ได้แก่หนังสือ คู่มือ และข้อสอบแบบ Practice Test

6. NT มีคะแนนเป็นเท่าไหร่?

แต่ละแห่งมหาวิทยาลัยจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำของ NT ดังนั้นในการสมัครแต่ละสถาบันควรตรวจสอบข้อมูลที่เว็ปไซต์ของสถาบันเพื่อเช็คคะแนนขั้นต่ำก่อน

7. แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ NT อย่างไร?

นักเรียนสามารถเตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือ คู่มือ และข้อสอบแบบ Practice Test ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิชา Science (วิทยาศาสตร์), Mathematics (คณิตศาสตร์), และ English (ภาษาอังกฤษ) โดยเฉพาะสำหรับการสอบ NT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button