ทำนายชื่อ-นามสกุลเท่ห์ได้อย่างไร?

ทำนายชื่อ-นามสกุลเท่ห์ได้อย่างไร?

การเลือกชื่อ-นามสกุลสำหรับลูกน้องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ละคนต่างก็มีวิธีการทำนายชื่อ-นามสกุลเท่ห์ของลูกน้อง โดยใช้วิธีการต่างๆ ซึ่งจะเล่าให้ฟังต่อไป

1. วิธีการใช้ชื่อวันเกิดในการทำนาย

วิธีการทำนายชื่อ-นามสกุลที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้คือ การใช้วันเกิดของลูกน้อง เพื่อทำนายชื่อที่เหมาะสมต่อลูกน้อง โดยจะต้องนำวันที่และเดือนที่เกิดของลูกน้องมาบวกกัน แล้วนำผลรวมนั้นมาหารด้วย 9 ซึ่งจะได้ตัวเลขผลรวมของจำนวนเดือนและวันเกิด ช่วยในการทำนายชื่อ-นามสกุลของลูกน้องในฐานะคนที่มีเงินโอนหรือเงินเดือนเลขท้ายเป็นเลข 9 ด้วย

สำหรับตัวอย่าง หากวันเกิดของลูกน้องคือวันที่ 25 เดือน 5 แล้วผลรวมปีเกิดคือ 2 + 5 + 5 = 12 จากนั้นนำผลรวมที่ได้มาบวกกันอีกครั้ง 1 + 2 = 3 จากการหารด้วย 9 ได้ผลเท่ากับ 0.3333… ซึ่งหมายความว่าเลขท้ายหลักแรกคือ 3 นั่นหมายความว่าชื่อ-นามสกุลที่จะเหมาะสมกับลูกน้องควรจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “C” เช่น Christopher James หรือ Christine Johnson เป็นต้น

2. วิธีการใช้เลขบ้านในการทำนาย

ชื่อ-นามสกุลที่เหมาะสมกับบ้านของลูกน้องนั้น เป็นอีกวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะบ้านจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่รักของเหล่าครอบครัว ในการทำนายชื่อ-นามสกุลของลูกน้องจากเลขบ้าน โดยจะต้องนำเลขบ้านทั้งหมดมาบวกกัน จนได้จำนวน 1 หลัก เช่น หากเรามีบ้านเลขที่ 33/12 ก็จะนำ 3 + 3 + 1 + 2 = 9 ได้ผลลัพธ์เป็น 9 เป็นต้น

โดยสมมุติว่าลูกน้องที่เกิดในบ้านเลขที่ 13 ต้องการทำนายชื่อ-นามสกุลที่เหมาะสมกับบ้าน เราก็นำเลขบ้านมาบวกกัน ได้ผลรวมเท่ากับ 4 ซึ่งหมายความว่าชื่อ-นามสกุลที่เหมาะสมที่สุดในฐานะคนที่มีเงินโอนหรือเงินเดือนเลขท้ายเป็นเลข 4 คือ แชนชาว์ โดยอาจจะสร้างชื่อประกอบด้วยนามสกุลเช่น Chance Brown หรือ Charlotte Campbell เป็นต้น

3. วิธีการใช้สำนวนกลมกลืนในการทำนาย

สำนวนกลมกลืน เป็นเรื่องที่ใช้เป็นตำนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการเลือกชื่อ-นามสกุลให้เหมาะสมกับบุคคล วิธีการทำนายชื่อ-นามสกุลที่เหมาะสมในฐานะคนที่มีเงินโอนหรือเงินเดือนเลขท้ายเป็นเลขคู่ คือให้คำแนะนำในการเลือกชื่อ-นามสกุลที่เป็นสำนวน เช่น สำนวนกลมกลืนที่ใช้กันมากในประเทศไทย อาจจะเป็นชื่อ-นามสกุลเช่น ณัฐพล ละมุน ทองคำ เป็นต้น

แต่ควรระวังเรื่องของความสำคัญของชื่อ-นามสกุลที่มาจากสำนวนกลมกลืน ซึ่งบางอย่างอาจมีการเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ควรใช้สำนวนกลมกลืนอย่างระมัดระวังเท่านั้นและคิดให้ดีก่อนการเลือกใช้ชื่อ-นามสกุล

FAQs

Q: วิธีการสร้างชื่อ-นามสกุลเท่ห์ที่เหมาะสมกับบุคคลคืออะไร?
A: วิธีการสร้างชื่อ-นามสกุลเท่ห์ที่เหมาะสมกับบุคคลคือให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของชื่อ-นามสกุลที่สามารถสะท้อนบุคลิกภาพและต้องการของบุคคลในแต่ละรูปแบบคล้ายกัน เช่น คนบางคนชอบชื่อ-นามสกุลที่เป็นคำนามเพื่อต่างๆ ในขณะที่คนบางคนจะชอบนามสกุลที่เป็นคำย่อมาจากชื่อเต็ม เป็นต้น

Q: วิธีการทำนายชื่อ-นามสกุลเท่ห์อย่างไร?
A: วิธีการทำนายชื่อ-นามสกุลเท่ห์ อาจจะใช้ทฤษฎีการใช้เลขวันเกิด, วันที่และเดือนเกิด, หรือเลขบ้าน หรือสำนวนกลมกลืน ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในการทำนายชื่อและนามสกุลที่เหมาะสมกับบุคล Hi ์ิก

Q: สำนวนกลมกลืนมีผลต่อการทำนายชื่อ-นามสกุลไหม?
A: สำนวนกลมกลืนเป็นเครื่องมือในการทำนายชื่อ-นามสกุลแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับบางคน แต่ในบางคนอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ดังนั้นผลการทำนายจึงไม่สามารถสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเป็นจริงด้วยความแม่นยำของเทคนิค Hi ์ิก

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button